Hodnocení trvanlivosti materiálů pro výrobu textilních tašek

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelová, Katarína
dc.contributor.author Wasserbauerová, Zuzana
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-11-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12398
dc.description katedra: KOD; přílohy: 8 vzorků materiálů, 1 CD; rozsah: 58 s., 13 s.př. (77 531 znaků) cs
dc.description.abstract Práce se zabývá působením mechanických vlivů na textilní tašky. Bakalářská práce je rozdělena do třech hlavních částí. První z nich je teoretická, další dvě jsou praktické. Teoretická část je zaměřena na vývoj, způsob výroby, různé typy, konstrukci a modelování tkaných tašek. V této části se popisují informace o používaných materiálech a jejich užitných a mechanických vlastnostech a finálních úpravách tkanin. První praktická část se zabývá návrhy vhodných vazeb a přízí pro zhotovení tkaniny pro tkané tašky. V další experimentální části se zkoumá pevnost, žmolkovitost a oděr osmi typů tkanin v plátnové, keprové, atlasové a krizetové vazbě. Data jsou zpracovávána a porovnávána mezi sebou s ohledem na použití odlišných přízí v útku a vazbu tkaniny. cs
dc.description.abstract The work deals with the effects of mechanical influences on textile bags. Bachelor Thesis is divided into three main parts. The first is theoretical, the other two are practical. The theoretical part focuses on the development, mode of production, different types, design and modeling of woven bags. In this section, written information about the materials used and their utility and mechanical properties and final editing of fabrics. The first part deals with practical proposals for appropriate links and yarns for woven fabrics for making bags. The next section explores the experimental strength, pilling and abrasion eight types of fabrics in plain weave, twill, satin and krizet custody. The data are processed and compared with each other with respect to the use of different yarns in the weft and weave. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject textilní taška cs
dc.subject tkaní cs
dc.subject mechanická vlastnost cs
dc.subject textilní vazba cs
dc.subject pevnost cs
dc.subject oděr cs
dc.subject textile bag en
dc.subject weaving en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject fabric binding en
dc.subject strength en
dc.subject abrasion en
dc.title Hodnocení trvanlivosti materiálů pro výrobu textilních tašek cs
dc.title.alternative Durability evaluation of materials for the manufacture of textile bags en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-06-18
dc.date.committed 2012-05-09
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KOD cs
local.identifier.stag 23791
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 464006
dc.subject.verbis technické textilie cs
dc.subject.verbis tašky cs
dc.subject.verbis bags en
dc.subject.verbis technical textiles en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:20:20 cs
local.verbis.studijniprogram KOD Textil/Technologie a řízení oděvní výroby cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account