Marketingová komunikace občanského sdružení LAG Podralsko

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dědková, Jaroslava
dc.contributor.author Farářová, Eva
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12378
dc.description katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 108 cs
dc.description.abstract This diploma work called Marketing communication of non-profit organization Local Action Group (LAG) is oriented on satisfaction of subjects with communication of that organization in the area of activities. Major goal of this diploma work is to do marketing research followed by evaluation of this research, which is focused on satisfaction of asked subjects with communication of LAG Podralsko o. s. in the area of activities. Teoretical part of diploma work is concentrated on any problems of non-profit sector, especially on non-profit organization. In this part is also involved knowledge from the field of marketing and marketing communication. In practical part of diploma work main attention is paid to chosen organization called LAG Podralsko o. s. This organization is introduced here and analysed by SWOT analysis which results their strenghts and weaknesses. In this part there is also marketing research, analysis and evalutation of acquired information. On the basis of these information, in the end of work there are suggested some recommendations how to improve actual communication among LAG Podralsko o. s. and subjects in this area of activities. en
dc.description.abstract Tato diplomová práce, pod názvem Marketingová komunikace občanského sdružení LAG Podralsko, se orientuje na spokojenost subjektů v území působnosti s komunikací dané organizace. Cílem práce je provedení a následné vyhodnocení marketingového výzkumu, který je zaměřen na spokojenost oslovených subjektů v území působnosti s komunikací LAG Podralsko o. s. Teoretická část je zaměřena na problematiku neziskového sektoru, převážně občanského sdružení. Také tato část shrnuje poznatky z oblasti marketingu a marketingové komunikace. V praktické části je věnována pozornost vybrané organizaci LAG Podralsko o. s. Následně je organizace představena a pomocí SWOT analýzy jsou zjištěny její přednosti a nedostatky. V této části je uveden i marketingový výzkum, analýza a vyhodnocení zjištěných informací. Na základě těchto informací jsou v závěru práce navrhnuta doporučení na zlepšení stávající komunikace LAG Podralsko o. s. se subjekty ve svém území působnosti. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject information analysis en
dc.subject questionnaire en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing and communication mix en
dc.subject marketing research en
dc.subject media en
dc.subject leader method en
dc.subject local action group en
dc.subject non-profit segment en
dc.subject non-profit organization en
dc.subject swot analysis en
dc.subject analýza informací cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový a komunikační mix cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject média cs
dc.subject metoda leader cs
dc.subject místní akční skupina cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject občanské sdružení cs
dc.subject swot analýza cs
dc.title Marketingová komunikace občanského sdružení LAG Podralsko cs
dc.title.alternative Marketing communication of non-profit organization LAG Podralsko en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2012-06-19
dc.date.committed 2012-05-04
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 23764
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463505
dc.subject.verbis marketingová komunikace cs
dc.subject.verbis communication in marketing en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:05:15 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account