Stanovení uživatelských vlastností materiálů používaných pro výrobu technických vysocefunkčních oděvů s ohledem na jejich komfort

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováková, Jitka
dc.contributor.author Daňková, Tereza
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12374
dc.description katedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 51 cs
dc.description.abstract A goal of the bachelor thesis is to ascertain awareness of T12 ski-sport firm that makes custom-made sportswear. The basic information about the firm´s promotion, merchandising and competition is presented in the work. The relative water vapour permeability and the resistance to water penetration are tested on samples. The questionnaire, which refers to the awareness of the firm, is assessed at the end of the work. It also includes factors that influence customers when buying sportswear. en
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zjistit povědomí o firmě T12 ski-sport, která se zabývá výrobou sportovního oblečení na zakázku. Jsou zde uvedeny základní informace o firmě, zejména v oblasti reklamy, podpory prodeje a konkurence. Dále je na vybraných vzorcích poskytnutých firmou testován prostup vodních par a odolnost pronikání tlakové vody. V závěru práce je vyhodnocen dotazník, týkající se povědomí o firmě a faktorech ovlivňujících zákazníky při koupi sportovního oděvu. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject market research en
dc.subject marketing research en
dc.subject sportswear en
dc.subject competition en
dc.subject water column en
dc.subject relative water vapour permeability en
dc.subject absolute water vapour permeability en
dc.subject permetest en
dc.subject m018 hydrostatic head tester en
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject sportovní oděv cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject vodní sloupec cs
dc.subject relativní paropropustnost cs
dc.subject výparný odpor cs
dc.subject permetest cs
dc.subject m018 hydrostatic head tester cs
dc.title Stanovení uživatelských vlastností materiálů používaných pro výrobu technických vysocefunkčních oděvů s ohledem na jejich komfort cs
dc.title.alternative Determination of user properties of materials used for production of technical high functional clothing with regard to their comfort en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-06-12
dc.date.committed 2012-05-09
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KHT cs
local.identifier.stag 23759
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 464022
dc.subject.verbis oděvní materiály cs
dc.subject.verbis vlastnosti materiálů cs
dc.subject.verbis materials properties en
dc.subject.verbis clothing materials en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:15:40 cs
local.verbis.studijniprogram KHT Textil/Textilní marketing cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account