Návrh nové marketingové strategie firmy směřující ke zlepšení jejího postavení na trhu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlová, Marie
dc.contributor.author Zechovská, Petra
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12373
dc.description katedra: KHT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 72 s. (86 040 znaků) cs
dc.description.abstract The aim of this study is to develop a proposal for the improvement of marketing strategies of a small textile company Camping Tex CZ, s. r. o. which mainly specializes in fabrication of products for camping and caravanning and their subsequent sale in the Camping Market. This study presents theories on the topic, which is followed by the practical part. Firstly, the information about the company are collected, and an analysis of the marketing environment is developed. Subsequently the analysis of the marketing mix and SWOT analysis is elaborated. The conclusion is focused on the choice of appropriate marketing strategies and finally, the economic evaluation of the proposed strategy is done. en
dc.description.abstract Cílem této práce bylo vypracování návrhu pro zlepšení marketingové strategie malé textilní firmy Camping Tex CZ, s. r. o. zabývající se především výrobou produktů pro kempink a karavanink a následným prodejem v Camping Marketu. V práci je nejprve uvedena teorie týkající se daného tématu, na níž navazuje část praktická. Nejdříve jsou uvedeny údaje o společnosti a vypracován rozbor marketingového mixu. Následně je zpracována analýza marketingového prostředí a SWOT analýza. Závěr je zaměřen na volbu vhodné marketingové strategie. V neposlední řadě je provedeno ekonomické zhodnocení navržené strategie. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject marketing strategy en
dc.subject marketing mix en
dc.subject product en
dc.subject distribution en
dc.subject price en
dc.subject propagation en
dc.subject situation analysis en
dc.subject swot analysis en
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject produkt cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject cena cs
dc.subject propagace cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject swot analýza cs
dc.title Návrh nové marketingové strategie firmy směřující ke zlepšení jejího postavení na trhu cs
dc.title.alternative Proposal of a new marketing strategy for a company that aims to improve its position on the market en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-06-13
dc.date.committed 2012-05-09
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KHT cs
local.identifier.stag 23757
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 464045
dc.subject.verbis marketing cs
dc.subject.verbis marketing en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:59:58 cs
local.verbis.studijniprogram KHT Textil/Textilní marketing cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account