Spotřební chování zákazníků v oblasti bioproduktů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dědková, Jaroslava
dc.contributor.author Švecová, Markéta
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12361
dc.description katedra: KMG; přílohy: CD ROM; rozsah: 89 s. cs
dc.description.abstract The Master?s Thesis called Analysis of customer?s behaviour in the area of organic products Main part is devoted to the organic products. At first is defined customer behaviour. Attention is devoted to the market segmentation according to different characteristics. The main part describes way of organic agriculture and organic products, their labelling and control authorities which provides monitoring of organic agriculture. There are described the basic rules of plant growing and animal breeding. There is brief mention about Fair Trade. Practical part of Thesis is focused on marketing research and then realization of marketing research in the area of organic product. It was explored people?s opinion on organic products, their shopping habits and foreknowledge in the area of organic products. The final part is focused on proposal of marketing strategies and recommendation for producers of organic food. en
dc.description.abstract Diplomová práce Spotřební chování zákazníků v oblasti biopotravin je věnována oblasti bioproduktů. Nejprve je definováno obecné spotřební chování zákazníků. Pozornost je také věnována segmentaci trhu podle různých charakteristik. Hlavní část charakterizuje způsob chovu zvířat a pěstování rostlin ve sféře ekologického zemědělství a samotné bioprodukty, jejich značení a kontrolní orgány dodržující dohled nad ekologickým zemědělstvím. Jsou popsány základní pravidla pro pěstování rostlin a chov zvířat v ekologickém zemědělství. V souvislosti s biopotravinami jsou krátce zmíněny Fair Trade produkty. Praktická část práce se zaměřuje nejprve teoreticky na marketingový výzkum a následně na realizaci marketingového výzkumu v oblasti biopotravin. Pomocí dotazníkového šetření je zkoumáno povědomí a názory lidí na biopotraviny, jejich nákupní zvyklosti a informovanost o biopotravinách. Závěrečná část práce se zaměřuje na návrh marketingových strategií a doporučení pro výrobce biopotravin. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject customer en
dc.subject customer behaviour en
dc.subject fair trade en
dc.subject labelling of organic products en
dc.subject market of organic products en
dc.subject market segmentation en
dc.subject marketing research en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject organic agriculture en
dc.subject organic food en
dc.subject organic product en
dc.subject biopotravina cs
dc.subject bioprodukt cs
dc.subject ekologické zemědělství cs
dc.subject fair trade cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject segmentace trhu cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject spotřební chování cs
dc.subject trh biopotravin cs
dc.subject značení bioproduktů cs
dc.title Spotřební chování zákazníků v oblasti bioproduktů cs
dc.title.alternative Analysis of customers behavior in the area of organic products en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2012-06-19
dc.date.committed 2012-05-04
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 23741
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463435
dc.subject.verbis spotřebitelské chování cs
dc.subject.verbis bioprodukty cs
dc.subject.verbis consumer behavior en
dc.subject.verbis bioproducts en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:17:23 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account