Marketing jako nástroj zvyšování hodnoty, kvality a konkurenceschopnosti v oblasti výuky lyžování a snowboardingu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myslivcová, Světlana
dc.contributor.author Bujoková, Jitka
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12303
dc.description katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 136 s. (170 932 znaků) cs
dc.description.abstract Thesis on topic "Marketing as a Tool for Increasing the Value, Quality and Competitiveness in the Field of Teaching Skiing and Snowboarding" portrays the situation of the ski schools in Ski area Jested. Based on the analyses (market analysis and analysis of market position, analysis of marketing strategies, financial analysis, SWOT analysis, customer analysis, competitive and macro enviroment analysis) it suggests an optimal marketing strategy to increase the competitiveness of the Ski school Jested. The output of the thesis is to design measures required to implement the chosen strategy. en
dc.description.abstract Diplomová práce "Marketing jako nástroj zvyšování hodnoty, kvality a konkurenceschopnosti v oblasti výuky lyžování a snowboardingu" vykresluje situaci lyžařských škol v Lyžařském areálu Ještěd. Na základě provedených analýz (analýza trhu a tržní pozice, analýza marketingové strategie, finanční analýza, SWOT analýza, analýza zákazníka, konkurence a makroprostředí) navrhuje optimální marketingovou strategii, směřující ke zvýšení konkurenceschopnosti Lyžařské školy Ještěd. Výstupem diplomové práce je návrh opatření nutných k realizaci zvolené strategie. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject schi school en
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject swot analysis en
dc.subject strategic management en
dc.subject 4p en
dc.subject 3p en
dc.subject lyžařská škola cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject swot analýza cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject 4p cs
dc.subject 3p cs
dc.title Marketing jako nástroj zvyšování hodnoty, kvality a konkurenceschopnosti v oblasti výuky lyžování a snowboardingu cs
dc.title.alternative Marketing as a Tool for Increasing the Value, Quality and Competitiveness in the Field of Teaching Skiing and Snowboarding. en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2012-06-19
dc.date.committed 2012-05-04
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
dc.identifier.signature V 125/12 E
local.identifier.stag 23640
local.note embargo cs
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463558
dc.subject.verbis marketing cs
dc.subject.verbis konkurenceschopnost cs
dc.subject.verbis marketing en
dc.subject.verbis competitiveness en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:52:52 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account