Řízení toku hotové produkce - konsignační sklad

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sixta, Josef
dc.contributor.author Veselý, Martin
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12056
dc.description katedra: KPE; rozsah: 80 s. cs
dc.description.abstract This thesis approaches the necessary change for a proper flow of finished goods from the production plant to the consignment stock and is one of the essential activities in a modern company. In the end everyday decisions are reflected into the economic performance of the company and its effectiveness.The aim of this work is to define a system that can enable a fully automated delivery of finished goods from the production plant DELPHI Packard Romania Srl. to the consignment stock DELPHI Packard Electric ČR, s.r.o. My focus is to analyse the current situation and to propose improvements. In the beginning I would like to describe the history of the company DELPHI and give to you an overview of the state before the production factory location change. The next chapters are focused on defining the new process. The last chapter deals with the financial analysis and the impact of a new concept change. en
dc.description.abstract Tato diplomová práce přibližuje nutnou změnu pro správné řízení toku hotové produkcez výrobního závodu do konsignačního skladu a je jednou z nezbytných činností v modernímpodniku. Každodenní rozhodování se v konečné fázi projeví v ekonomických výsledcícpodniku a jeho efektivnosti.Cílem práce je definovat systém, který by mohl umožnit plně zautomatizovat dodávky hotové produkce z výrobního závodu DELPHI Packard Romania Srl. do konsignačního skladu DELPHI Packard Electric ČR, s.r.o. Zaměřil jsem se na analýzu stávajícího stavu a návrhu na jeho zlepšení.Úvodem popisuji historii firmy DELPHI a popisuji stav před změnou lokace výrobního závodu. Další kapitoly jsou zaměřené na definování nového procesu.Závěrečná kapitola se zabývá finanční analýzou a dopadu změny nového konceptu. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject cable harness en
dc.subject fifo en
dc.subject impulse en
dc.subject just in sequence en
dc.subject just in time en
dc.subject kennummer en
dc.subject ksk en
dc.subject logistics en
dc.subject manufacturing system en
dc.subject order en
dc.subject sap en
dc.subject sequential production en
dc.subject sils en
dc.subject doprava cs
dc.subject fifo cs
dc.subject impulz cs
dc.subject just in sequence cs
dc.subject just in time cs
dc.subject kennummer cs
dc.subject ksk cs
dc.subject logistika cs
dc.subject odvolávka cs
dc.subject sap cs
dc.subject sils cs
dc.subject sekvenční výroba cs
dc.subject svazek elektrické instalace cs
dc.subject výrobní systém cs
dc.title Řízení toku hotové produkce - konsignační sklad cs
dc.title.alternative Control of the finish goods flow - consigment stock en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2012-01-25
dc.date.committed 2012-01-06
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 23196
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 456981
dc.subject.verbis logistika (management) cs
dc.subject.verbis podnikové informační systémy cs
dc.subject.verbis tok materiálu cs
dc.subject.verbis business logistics en
dc.subject.verbis management information systems en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:08:36 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account