Konvertor CAM dat

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petržílka, Leoš
dc.contributor.author Lochovský, Milan
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12010
dc.description katedra: ITE; přílohy: 1 DVD; rozsah: 45 s cs
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit funkční program pro převod Excellon dat a HP-GL dat do výstupního formátu, kterým jsou G-kódy. V práci se zabýváme problémem formátu samotných a jejich možnosti převodu. Program najde uplatnění při výrobě desek plošných spojů v laboratoři PCBLab na Technické Univerzitě v Liberci. Bude zde sloužit právě k převodu dat Excellon, které vznikají v programech pro výrobu DPS a slouží jako vstupní data pro vrtací stanici. A formátu HP-GL, který vzniká jako popis kontury desek. Oba tyto formáty je potřeba převést do formátu pro CNC stroj, tedy ISO 6983, aby bylo možno DPS vyrábět za pomoci CNC stroje. Výsledkem práce tedy je program, který tento převod umožní a bude pro uživatele jednoduchý na každodenní využívání. Samotný program byl vyroben pro požadavky laboratoře, takže umožňuje nastavení, které je potřeba při výrobě právě v této laboratoři. cs
dc.description.abstract The aim of this paper is to create a purposive programme which converts excellon data and HP-GL data into the original G-code format. In the paper, we concern with the issue of the formats and the possibilities to convert them. The programme can be used when manufacturing printed circuit boards in a laboratory PCBLab at the Technical University Liberec. I will be used to convert Excellon data which are created in programmes for PCB production and it serves as input data for drilling station and A-fromat HP-GL which is created as a kontury desek description. Both the formats have to be converted into G-codes to enable DPS production with support of CNC machine. The result of the paper is a programme which enables this conversion and is easy for the user to eploy in day-to-day work. The programme itself was created for laboratory purposes, so it makes possible to set it in accordance with the requirements in the production. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject converter en
dc.subject pcb en
dc.subject g-code en
dc.subject hp-gl en
dc.subject excellon en
dc.subject cnc en
dc.subject převodník cs
dc.subject dps cs
dc.subject g-kódy cs
dc.subject hp-gl cs
dc.subject excellon cs
dc.subject cnc cs
dc.title Konvertor CAM dat cs
dc.title.alternative CAM data convertor en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc cs
dc.date.defense 2012-06-19
dc.date.committed 2012-05-18
local.department ITE cs
local.identifier.stag 23113
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 466515
dc.subject.verbis programování cs
dc.subject.verbis programming en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:12:00 cs
local.verbis.studijniprogram ITE Informační technologie/Informační technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account