Pokročilé technologie řízení mobilních robotů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holada, Miroslav
dc.contributor.author Novák, Jiří
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2013
dc.date.submitted 2012-10-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12007
dc.description katedra: ITE; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 75 s. cs
dc.description.abstract Práce představuje další významný krok ve vývoji mobilního robotu TulBot. Hlavním cílem projektu TulBot je vytvoření maximálně univerzálního mobilního robotu. Toho by mělo být dosaženo použitím širokého spektrem senzorů, zajištěním co nejlepších manipulačních schopností a modifikovatelností stroje pro různá pracovní prostředí. V rámci této práce je cílem dopracovat navigační systém stroje, systém pro teleoperované řízení a senzorický systém. Dále zhotovit mechanické rameno a vytvořit pro něj systém řízení. Senzorické vybavení stroje by mělo být obohaceno o GPS modul, elektronický kompas, sonar a přípravek Kinect. Dále by měly být vytvořeny aplikace zajišťující ovládání robotu pro platformy Windows a Android. Aplikace by měly poskytovat 3D vizualizaci stavu robotu. Úpravami je opět primárně sledována použitelnost robota v rozličných robotických soutěžích. cs
dc.description.abstract This work represents next step in development of a mobile robot called TulBot. The main objective of project TulBot is to create mobile robot with maximum versatility. This should be achieved by using a wide range of sensors, ensuring the best possible handling ability and modifiability of robot for various working environments. Main task was to work out the systems for navigation, teleoperated driving and sensoric system. Next goal is to build a mechanical arm and create a control system for it. GPS modul, electronic compass, sonar, and Kinect should be added to sensoric equipments of robot. Also two new applications should be created to ensure remote control of robot from Windows and Android platforms. Both applications should provide a 3D visualization of mechanical status of the robot. The main purpose of those upgrades is to ensure applicability of the robot in wide range of various robotic competitions. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject robotics en
dc.subject kinect en
dc.subject inverse kinematic en
dc.subject autonomous navigation en
dc.subject robotika cs
dc.subject kinect cs
dc.subject inverzní kinematika cs
dc.subject autonomní navigace cs
dc.title Pokročilé technologie řízení mobilních robotů cs
dc.title.alternative Advanced technology control of mobile robots en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr cs
dc.date.defense 2013-02-04
dc.date.committed 2013-01-02
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department ITE cs
local.identifier.stag 23105
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis kpw06470355
dc.subject.verbis mobile robots en
dc.subject.verbis mobilní roboty cs
dc.subject.verbis GPS (navigační systém) cs
dc.subject.verbis global positioning systems en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:47 cs
local.verbis.studijniprogram ITE Elektrotechnika a informatika/Informační technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account