Studie změn impulsních odezev akustických prostředí pomocí dvou mikrofonů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koldovský, Zbyněk
dc.contributor.author Veselý, Martin
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12003
dc.description katedra: ITE; přílohy: CD ROM; rozsah: 35 s. (37 181 znaků) cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá studiem impulzních odezev prostředí pomocí série pokusů.  Dále se zabývá možným využitím impulzní odezvy k lokalizaci zdroje signálu v několika předem známých polohách.  V této bakalářské práci jsou použity signály nahrávané na dvou mikrofonech. Takto nahrané signály jsou uloženy v předem vytvořené databázi a pro potřeby jednotlivých pokusů je z nich odhadnuta impulzní odezva jako Wienerův filtr. Účinnost tohoto filtru je následně testována pomocí několika pokusů. Lokalizace pozice zdroje signálu v předem známém umístění byla realizována pomocí porovnávání odhadnutého Wienerova filtru v jednotlivých možných pozicích zdroje a Wienerova filtru odhadnutého pro testovaný signál. Pro tuto metodu byla ověřena i robustnost řešení v případě drobných změn v okolí. cs
dc.description.abstract This graduate work investigates the impulse responses of the environment through a series of experiments. It also considers a possible use of impulse response to localize the signal sources in several positions known in advance. In this work, signals recorded using two microphones are used. The recorded signals are stored in a prepared database. For the purpose of individual experiments, the impulse response of these signals is estimated as a Wiener filter. The effectiveness of these filters is tested through several experiments. Localization of the signal source in some of the assumed positions that were measured in advance was made by comparing the estimated Wiener filter in each possible source positions and the estimated Wiener filter for the tested signal. The method was verified and its robustness in case of minor changes in the room was studied. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject impulzní odezva cs
dc.subject wienerův filter cs
dc.subject analýza odhadů mmse cs
dc.subject lokalizace polohy cs
dc.subject impulse responses en
dc.subject wiener filter en
dc.subject analysis of mmse estimates en
dc.subject location positions en
dc.title Studie změn impulsních odezev akustických prostředí pomocí dvou mikrofonů cs
dc.title.alternative A Study of Changes of Impulse Responses in Acoustic Environments Using Two Microphones en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc cs
dc.date.defense 2012-06-20
dc.date.committed 2012-05-18
local.department ITE cs
local.identifier.stag 23098
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463782
dc.subject.verbis databáze cs
dc.subject.verbis zvukové záznamy cs
dc.subject.verbis sound recordings en
dc.subject.verbis databases en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:16:12 cs
local.verbis.studijniprogram ITE Informační technologie/Informační technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account