Typologie oborů výtvarného umění

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nuska, Bohumil
dc.contributor.author Černá, Jana
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2010-11-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11814
dc.description katedra: KFL; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 91 s. + 16 s. příloh cs
dc.description.abstract This thesis deals with the typology of visual arts disciplines. Its objective is to elaborate substances according to the relevant literature in the form of a synthetic view of multiple themes of art. Bachelor thesis offers a view of art in general and also individual fields of visual arts (architecture, painting, drawing, graphics, sculpture and applied art) with their characteristics, techniques, genres, instruments, tools and kinds in terms of typology, but also aesthetically. This work presents a clear summary information regarding the subject and also the characteristics of the basic concepts. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá typologií oborů výtvarného umění. Jejím cílem je zpracování látky dle relevantní literatury v podobě syntetického pohledu na mnohečetné téma, jakým je výtvarné umění. Bakalářská práce nabízí pohled na umění a výtvarné umění obecně a dále představuje jednotlivé obory výtvarného umění (architekturu, malířství, kresbu, grafiku, sochařství a užité umění) s jejich charakteristikami, technikami, žánry, nástroji, pomůckami a druhy, a to z hlediska typologického, ale také estetického. Práce představuje přehledný souhrn informací týkajících se tématu a též charakteristiky základních pojmů. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject arts en
dc.subject visual arts en
dc.subject architecture en
dc.subject painting en
dc.subject drawing en
dc.subject graphics en
dc.subject sculpture en
dc.subject applied art en
dc.subject umění cs
dc.subject výtvarné umění cs
dc.subject architektura cs
dc.subject malířství cs
dc.subject kresba cs
dc.subject grafika cs
dc.subject sochařství cs
dc.subject užité umění cs
dc.title Typologie oborů výtvarného umění cs
dc.title.alternative Typology of fine art en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2013-01-24
dc.date.committed 2012-12-06
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KFL cs
local.identifier.stag 22515
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 469171
dc.subject.verbis painting en
dc.subject.verbis drawing en
dc.subject.verbis prints en
dc.subject.verbis sculpture en
dc.subject.verbis applied arts en
dc.subject.verbis kresba cs
dc.subject.verbis výtvarné umění cs
dc.subject.verbis architektura cs
dc.subject.verbis malířství cs
dc.subject.verbis grafika cs
dc.subject.verbis sochařství cs
dc.subject.verbis užité umění cs
dc.subject.verbis art en
dc.subject.verbis architecture en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:54:08 cs
local.verbis.studijniprogram KFL Specializace v pedagogice/Český jazyk a literatura-Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account