Aplikace laseru u prototypu CNC stroje

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelený, Petr
dc.contributor.author Batala, Jaroslav
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2011-03-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11763
dc.description katedra: KVS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 69 s. (76 000 znaků) cs
dc.description.abstract In this diploma is explained the principle of laser and there is described its most common used types. Reader can also find some named laser machinery, which is made and comparison of its propriety use for laser describing, micro cutting and cutting. The information about laser cutting is summarized here. Then, according to the initial requirements the most suitable laser equipment is chosen. A proposal of needed modifications is also introduced here so that it would be possible to carry out cutting tests. There is also part about safety at laser workplace included. en
dc.description.abstract V této diplomové práci je vysvětlen princip laseru a jsou zde popsány jeho nejčastěji používané typy. Dále zde čtenář nalezne vyjmenovaná některá vyráběná laserová zařízení a porovnání jejich vhodnosti použití pro laserové popisování, gravírování a řezání. Jsou zde také shrnuty informace z oblasti laserového obrábění. Poté je dle počátečních požadavků vybráno nejvhodnější laserové zařízení a je zde také uveden návrh potřebných úprav na CNC stroji tak, aby bylo možné provést testovací řezy. Je zde i kapitola věnovaná bezpečnosti práce na laserovém pracovišti. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject laser en
dc.subject cnc en
dc.subject laser describing en
dc.subject laser micro cutting en
dc.subject laser cutting en
dc.subject laser machine en
dc.subject laser cs
dc.subject cnc cs
dc.subject laserové popisování cs
dc.subject laserové gravírování cs
dc.subject řezání cs
dc.subject laserem cs
dc.subject laserová zařízení cs
dc.title Aplikace laseru u prototypu CNC stroje cs
dc.title.alternative Aplication of laser at a prototype of CNC machine en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-06-15
dc.date.committed 2011-05-27
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KVS cs
local.identifier.stag 22335
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452788
dc.subject.verbis CNC stroje cs
dc.subject.verbis řezání laserem cs
dc.subject.verbis lasery cs
dc.subject.verbis obráběcí stroje cs
dc.subject.verbis lasers en
dc.subject.verbis laser beam cutting en
dc.subject.verbis machine-tools en
dc.subject.verbis CNC machine tools en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:11:45 cs
local.verbis.studijniprogram KVS Strojní inženýrství/Konstrukce strojů a zařízení cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account