Perzekuce františkánů na Liberecku v 80. letech 20 století

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pažout, Jaroslav
dc.contributor.author Matoušová, Petra
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2010-04-12
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11585
dc.description katedra: KHI; přílohy: CD ROM; rozsah: 74 s. (101 581 znaků) cs
dc.description.abstract The presented bachelor's thesis deals with persecuting members of the Liberec convention of the Franciscans in the 80's of the 20th century. Based on an analysis of archival sources, samizdat and exile periodicals and memories of the contemporary witnesses, it was possible to map origins of the Franciscans activities in Liberec. The emphasis is put on the character of Jan Josef Bárta, who stood at the foundation of the Liberec convention and was in its charge for years. A significant part of the work consists of individual interventions of the StB against the community, featuring prosecution and a trial with Josef Bárta and Ladislav Trojan in between 1979 and 1982, a national operation "Vír" in 1983 and prosecution of several members in late 1984. There is also a description of activities of the Franciscans trying to fight against the limitations of their rights and simultaneously trying to adapt in an unfriendly environment of the order activities development. en
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá perzekucí členů libereckého konventu františkánů během 80. let 20. století. Na základě analýzy archivních pramenů, samizdatových a exilových periodik a vzpomínek pamětníků se podařilo zmapovat počátky působení františkánů v Liberci, přičemž důraz je kladen na osobnost Jana Josefa Bárty, jenž stál u zrodu libereckého konventu a řadu let byl také jeho vedoucím. Významnou část práce zaujímají jednotlivé zásahy StB proti členům společenství, čili stíhání a soud Josefa Bárty a Ladislava Trojana v letech 1979-1982, celorepubliková akce Vír v roce 1983 a trestní stíhání několika členů koncem roku 1984. Popsány jsou též aktivity, jimiž se františkáni snažili bojovat proti omezování svých práv, ale současně se i adaptovat v prostředí nepřejícím rozvoji řádové činnosti. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject franciscans en
dc.subject persecution en
dc.subject catholic church en
dc.subject liberec en
dc.subject františkánský řád cs
dc.subject perzekuce cs
dc.subject katolická církev cs
dc.subject liberec cs
dc.title Perzekuce františkánů na Liberecku v 80. letech 20 století cs
dc.title.alternative The Persecution of the Franciscans in the Liberec Region in the 1980s en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2013-01-28
dc.date.committed 2012-07-26
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KHI cs
local.identifier.stag 21968
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis kpw06469193
dc.subject.verbis františkáni cs
dc.subject.verbis perzekuce cs
dc.subject.verbis persecutions en
dc.subject.verbis Franciscans en
local.verbis.aktualizace 2019-22-05 05:22:28 cs
local.verbis.studijniprogram KHI Historická studia/Kulturněhistorická a muzeologická studia cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account