Komunikace mezi školou a rodiči

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubišová, Zuzana
dc.contributor.author Stěhulová, Petra
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2009-04-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11535
dc.description katedra: KFL; rozsah: 114 cs
dc.description.abstract The topic of this thesis is the communication between school and parents. It focuses on the investigation of the communication level between teachers from the lower primary level and parents.The theoretical part is about the personality of the teacher, the school environment, the family, its functions and the typology. It also concerns the forms, functions and the participants of the communication process. The last part is about the relationship between parents and the school, the forms and suggestions of the mutual cooperation and communication.The analytical part focuses on the analysis and the interpretation of the data gathered by the questionnaire, which was filled in by the parents and the teachers of the lower primary level at ZŠ Sportovní Tanvald. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá komunikací mezi školou a rodiči. Je zaměřena na zjištění průběhu a úrovně komunikace mezi učiteli a rodiči na 1. stupni ZŠ Sportovní Tanvald.Teoretická část je věnována osobnosti učitele, prostředí školy, rodině, jejím funkcím, typologii. Dále formám, funkcím a účastníkům komunikace. Poslední oblast je věnovaná vztahu mezi rodiči a školou, formám a návrhům vzájemné spolupráce a komunikace.Analytická část je zaměřena na analýzu a interpretaci dat získaných dotazníkovým šetřením, kterého se účastnili rodiče a učitelé 1. stupně ZŠ Sportovní Tanvald. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject teacher en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.subject communication en
dc.subject forms of cooperation between teachers and parents en
dc.subject quantitative investigation en
dc.subject questionnaire en
dc.subject učitel cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject formy spolupráce mezi učiteli a rodiči cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.title Komunikace mezi školou a rodiči cs
dc.title.alternative Comunication betwen School and Parents en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-06-02
dc.date.committed 2011-04-29
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KFL cs
local.identifier.stag 21865
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452193


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account