Kristiánov v Jizerských horách / stopy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buček, Jiří
dc.contributor.author Pucandlová, Jitka
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-09-29 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11472
dc.description katedra: KAR; cs
dc.description.abstract The submission of the diploma project is comming out from the mapping of remains of Kristianov Colony in Jizera Mountains and hihglithing of genius loci of the extinct place. Creating of the program was a part of project. Program I made has several levels which are connected to each other. The most important are: creating of museum exposition - footprints, spiritual place, landscape, tourist facilities, etc.. en
dc.description.abstract Vlastní zadání vychází z mapování pozůstatků osady Kristiánov v Jizerských horách a vyzdvihnutí genia loci zaniklého místa. Součástí práce bude vytvoření koncepce rozšíření muzea skla, rekonstrukce vybraných objektů a vytvoření prostoru pro pořádání tradičních poutí, duchovních obřadů a setkání. Vytvoření programu bylo součástí zadání. Program, který jsem vytvořila má několik úrovní, které se navzájem prolínají. Těmi hlavními jsou: Vytvoření expozice (stopy Kristiánova) a duchovního prostoru, Krajinná tvorba, Zázemí pro turisty a dále také mobiliář prvků doprovázející významnější objekty v osadě. Expozice se skládá z interiérové a předevších z dominantní exteriérové části. V objektu patřícímu Muzeu skla a bižuterie se nachází výstava o osudu Kristiánova a sklářství v Jizerských horách. Hlavně venkovní prostor je to, na co je třeba upozornit ? pozůstatky osady ? genius loci, který se snažím v projektu oživit. Expozici chápu především jako odkrytí stop, které po sobě lidé, obývající osadu, zanechali. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject landscape architecture en
dc.subject landscape urbanism en
dc.subject architecture en
dc.subject landscape en
dc.subject history en
dc.subject exposition en
dc.subject museum en
dc.subject chapel en
dc.subject cemetery en
dc.subject memorial en
dc.subject footprints en
dc.subject krajinná architektura cs
dc.subject krajinný urbanismus cs
dc.subject architektura cs
dc.subject krajina cs
dc.subject historie cs
dc.subject expozice cs
dc.subject museum cs
dc.subject hřbitov cs
dc.subject kaple cs
dc.subject památník cs
dc.subject stopy cs
dc.title Kristiánov v Jizerských horách / stopy cs
dc.title.alternative Kristianov in Jizera Mountains / Footprints en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-02-10
dc.date.committed 2011-01-11 cs
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department KAR cs
local.identifier.stag 21711
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451428
dc.subject.verbis landscape character en
dc.subject.verbis sklářská muzea cs
dc.subject.verbis architektonické projekty cs
dc.subject.verbis krajinný ráz cs
dc.subject.verbis glass museums en
dc.subject.verbis architectural projects en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:21:11 cs
local.verbis.studijniprogram KAR Architektura a urbanismus/Architektura cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account