Rehabilitační ošetřovatelství u pacientů s poškozením mozku - vypracování návodu k provádění pro ošetřovatelský personál

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brédová, Petra
dc.contributor.author Russová, Dana
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-04-30 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11428
dc.description katedra: UZS; přílohy: 1 CD; rozsah: 90 stran cs
dc.description.abstract This thesis deals with the impairment of the central nervous system and its possible effect through rehabilitation nursing. The first part deals with the physiology and pathophysiology of the central nervous system and procedures for forming a rehabilitation nursing. It refers to the causes and manifestations of brain damage. Describes the effect of positioning, mobilization, verticalization, respiratory rehabilitation and possible stimulation of patients / clients with impaired brain to prevent immobilization syndrome and can aid recovery of brain function. The second part is a part of the research. Medical non medical staff was to complete a questionnaire on nursing and rehabilitation basal stimulation, which was tasked to identify the knowledge of the issues and how the use of techniques. At the end is connected to the nursing process for overall implementation of the toilet with the involvement of rehabilitation nursing techniques and basal stimulation. Attached is listed as a possible educational case study material. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá poškozením centrální nervové soustavy a možnostmi jejího ovlivnění prostřednictvím rehabilitačního ošetřovatelství. První část se zabývá fyziologií a patofyziologií centrální nervové soustavy a postupy tvořící rehabilitační ošetřovatelství. Poukazuje na příčiny a projevy poškození mozku. Popisuje vliv polohování, mobilizace, vertikalizace, dechové rehabilitace a možné stimulace u pacientů/klientů s poškozeným mozkem jako prevence imobilizačního syndromu a možné podpory obnovy mozkových funkcí. Druhá část je částí výzkumnou. Zdravotnickému nelékařskému personálu byl předložen dotazník k vyplnění týkající se rehabilitačního ošetřovatelství a bazální stimulace, který měl za úkol zjistit znalosti dané problematiky a způsob užívání technik. Na závěr je připojen ošetřovatelský postup pro provedení celkové toalety se zapojením technik RO a BS. V příloze je uvedena kazuistika jako možný edukační materiál. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject central nervous system en
dc.subject brain damage en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject nursing en
dc.subject basal stimulation en
dc.subject immobilization en
dc.subject centrální nervová soustava cs
dc.subject poškození mozku cs
dc.subject rehabilitace cs
dc.subject ošetřovatelství cs
dc.subject bazální stimulace cs
dc.subject imobilizace cs
dc.title Rehabilitační ošetřovatelství u pacientů s poškozením mozku - vypracování návodu k provádění pro ošetřovatelský personál cs
dc.title.alternative Physioterapeutical care of patients with brain damage - instructions for nursing staff en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-08-29
dc.date.committed 2011-06-24 cs
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
local.identifier.stag 21587
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 454075
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
dc.subject.verbis léčebná rehabilitace cs
dc.subject.verbis nursing care en
dc.subject.verbis therapeutic rehabilitation en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:10:24 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account