Trend dětské obezity

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plašková, Petra
dc.contributor.author Poláková, Renata
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-04-30 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11427
dc.description katedra: UZS; přílohy: 1x CD; rozsah: 88 cs
dc.description.abstract This work is focused on describe obesity in the childrens population (younger school age 6-11 years, older school age 12-18 years) with emphasis on the factors, they influence their rise and development. It was proved, that in the researched sample of the children have problem with overweigt or obesity rather boys. With questionnares was found out, that on the rise childrens obesity have very heavy influence just existing overweight in the family and way of spending the free time childrens and whole the family (preponderant passive spending common time), entire lack of sleep, bad choice food and next board's customs. Then influences, that it is possible with prevent and adequete knowledge eliminate. en
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na zmapování obezity v dětské populaci (mladší školní věk 6-11 let, starší školní věk 12-18 let) s důrazem na faktory ovlivňující její vznik a rozvoj. Bylo prokázáno, že ve zkoumaném vzorku mají problém s nadváhou či obezitou spíše chlapci. Dotazováním bylo dále zjištěno, že na vznik obezity u dětí má velmi silný vliv právě již existující nadváha v rodině a způsob trávení volného času dětí i celé rodiny (převažující pasivně trávený společný čas), nedostatek spánku, špatný výběr potravin a další stravovací návyky. Tedy vlivy, které lze prevencí a dostatečnou informovaností eliminovat. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject childs obesity en
dc.subject moves aktivity en
dc.subject boards custome en
dc.subject dribling regime en
dc.subject healthy way of live en
dc.subject dětská obezita cs
dc.subject pohybová aktivita cs
dc.subject stravovací návyky cs
dc.subject pitný režim cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.title Trend dětské obezity cs
dc.title.alternative Trend of child obesity en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-08-31
dc.date.committed 2011-06-29 cs
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
local.identifier.stag 21585
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 454085
dc.subject.verbis obezita cs
dc.subject.verbis obézní děti cs
dc.subject.verbis zdravotní rizika cs
dc.subject.verbis nadváha cs
dc.subject.verbis overweight children en
dc.subject.verbis health risk en
dc.subject.verbis obesity en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:52:50 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account