Konstrukce přípravku pro měření biopotenciálů - Infračervený detektor srdečního tepu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jelínek, Jiří
dc.contributor.author Procházka, Jaroslav
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-04-30 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11426
dc.description katedra: UZS; přílohy: 1 CD; rozsah: 63 s. cs
dc.description.abstract The essence of this work is the construction of measurement, which uses infrared light to detect the heart rate curve. This product is intended as an educational tool for students of TUL. This thesis focuses on studying the problems of biological signals and heart rate sensing infrared light, development of electrical-technician diagram and construction of the sensors and the whole product. The work is also dedicated to verifying the functionality of the product describes working with it and finally deals with the measuring exercise. en
dc.description.abstract Podstatou této bakalářské práce je konstrukce měřícího přípravku, který využívá infračerveného světla pro detekci křivky srdečního tepu. Tento přípravek má sloužit jako učební pomůcka pro studenty TUL. Samotná práce se zaměřuje na prostudování problematiky biologických signálů a snímání srdečního tepu infračerveným světlem, vývoj elektrotechnického schématu a konstrukci samotného přípravku a snímacích čidel. Dále se práce věnuje ověření funkčnosti přípravku, popisuje práci s ním a závěrem se zabývá měřící úlohou k přípravku. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject measurement en
dc.subject infra-red en
dc.subject heartbeat en
dc.subject curve en
dc.subject oscilloscope en
dc.subject měření cs
dc.subject infračervený cs
dc.subject srdeční tep cs
dc.subject křivka cs
dc.subject osciloskop cs
dc.title Konstrukce přípravku pro měření biopotenciálů - Infračervený detektor srdečního tepu cs
dc.title.alternative Equipment construction for measuring biopotencials, infrared detector of heartbeat en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-06-23
dc.date.committed 2011-04-30 cs
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
local.identifier.stag 21584
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452633
dc.subject.verbis biosignály cs
dc.subject.verbis lékařská technika cs
dc.subject.verbis lékařské přístroje cs
dc.subject.verbis biosignals en
dc.subject.verbis medical technology en
dc.subject.verbis medical instruments and apparatus en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:13:28 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Biomedicínská technika/Biomedicínská technika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account