Výživa u pacientů v dialyzačním programu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočí, Pavel
dc.contributor.author Klímová, Michaela
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-04-30 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11385
dc.description katedra: UZS; přílohy: 1 CD; rozsah: 58 s., 8 s. cs
dc.description.abstract The whole bachelor thesis deals with nutrition of patients treated by dialysis. The work sets the goal to evaluate knowledge of dialyzed patients about following the diet restrictions (restriction of phosphorus and potassium) and their adherence to dietary regimen and to create and anylyse educational materials. this work is composed of two parts. The first part is theoretical and the second is empirical. In the theoretical part there is description of the chronic renal failure from the physiologic point of view and possibilities of its treatment. Then it explaints the nutrition of patients in the chronic dialysis program and related dietary restrictions. Practical part deals with determinig goals and hypotheses. Description of metodology follows with informations about the organization of research, data collection, data processing and data evaluation. The base for the research is the questionnaire which was made on the nephrological - dialysis department of the Liberec Regional Hospital Inc. Results of the research show how the patients, treated by chronic dialysis, are educated about the nesessity to follow dietary restrictions. en
dc.description.abstract Celá bakalářská práce se zabývá výživou pacientů v dialyzačním programu Práce si klade za cíl vyhodnotit znalosti dialyzovaných pacientů o nutnosti dodržování dietních omezení (restrikce fosforu, draslíku) a jejich postoj k dodržování dietního režimu a dále vytvořit a vyhodnotit edukační materiály. Tato práce je složena ze dvou částí. První část je teoretická a druhá empirická. V teoretickéčásti je popsáno chronické selhání ledvin z hlediska fyziologie a možnost jeho léčby, výživa pacientů v chronickém dialyzačním programu, související dietní omezení. Praktická část popisuje stanovení cílů a hypotéz. Pokračuje popisem metodiky, organizací výzkumu, sběrem, zpracováním a vyhodnocením získaných dat. Podkladem pro výzkum je dotazník, který byl realizován na nefrologicko - dialyzačním oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s. Výsledky výzkumu ukazují, jak jsou pacienti zařazení v chronickém dialyzačním programu edukováni o nutnosti dodržovat dietní omezení s tím související. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject nutrition en
dc.subject dialysis en
dc.subject patient en
dc.subject education en
dc.subject dialysis nurse en
dc.subject nephrologist en
dc.subject nutritional therapist en
dc.subject phosphorus en
dc.subject potassium en
dc.subject hyperphosphatemia en
dc.subject hyperkalemia en
dc.subject phosphate binders en
dc.subject výživa cs
dc.subject dialýza cs
dc.subject pacient cs
dc.subject edukace cs
dc.subject dialyzační sestra cs
dc.subject nefrolog cs
dc.subject nutriční terapeutka cs
dc.subject fosfor cs
dc.subject draslík cs
dc.subject hyperfosfatémie cs
dc.subject hyperkalémie cs
dc.subject vazače fosfátů cs
dc.title Výživa u pacientů v dialyzačním programu cs
dc.title.alternative Nutrition in the patients treatet by hemodialysis en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-08-30
dc.date.committed 2011-06-27 cs
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
local.identifier.stag 21502
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 454071
dc.subject.verbis hemodialýza cs
dc.subject.verbis selhání ledvin cs
dc.subject.verbis výživa člověka cs
dc.subject.verbis human nutrition en
dc.subject.verbis renal failure en
dc.subject.verbis hemodialysis en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:02:42 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account