Sestava analyzátorů Emerson pro plynné emise výfukových plynů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blažek, Josef
dc.contributor.author Fedchenko, Igor
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-11-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11357
dc.description katedra: KVM; přílohy: 1 CD; rozsah: 49 s. (60 883 znaků) cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is dedicated to compiling Emerson analyzer for gaseous exhaust emissions. The aim was to create a working group analyzers NOx, CO, CO2, O2, for research on the KVM. During the work was assembled mobile functional measuring station for the measurement of gaseous pollutants with automated data collection, processing drawings and technical documentation of equipment with practical instructions. Also was done basic calibration of the appliance and a calibration protocols. en
dc.description.abstract Tato bakalařská práce je věnovana sestavení analyzatoru emerson pro plynné emise výfukových plynu. Cílem práce bylo vytvoření funkčni sestavy analyzátorů NOx, CO, CO2, O2 určených pro výzkum na KVM. Během práce bylo sestaveno mobilni funkčni měřici stanoviště pro měření plynných škodlivin s automatizovaným sběrem dat, zpracovano výkresovou a technickou dokumentaci celeho zařízení s praktický návodem k používání. Taky bylo provedeno základní kalibraci celeho zařízení a vytvořeno kalibrační protokoly cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject measurement of emissions en
dc.subject flue gas analyzer en
dc.subject co en
dc.subject co2 en
dc.subject o2 en
dc.subject nox en
dc.subject měřění emisí cs
dc.subject analyzátor spalin cs
dc.subject co2 cs
dc.subject co cs
dc.subject o2 cs
dc.subject nox cs
dc.title Sestava analyzátorů Emerson pro plynné emise výfukových plynů cs
dc.title.alternative Assembly Emerson analyzers for gaseous exhaust emissions en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-06-21
dc.date.committed 2011-05-27
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KVM cs
local.identifier.stag 21452
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452510
dc.subject.verbis piston internal combustion engines en
dc.subject.verbis internal combustion engines en
dc.subject.verbis exhaust gases en
dc.subject.verbis spalovací motory cs
dc.subject.verbis pístové spalovací motory cs
dc.subject.verbis výfukové plyny cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:57:15 cs
local.verbis.studijniprogram KVM Strojírenství/Stroje a zařízení cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account