Návrh prototypu výrobku - oděvního doplňku v programu DesignConcept 3D

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemčoková, Renáta
dc.contributor.author Kůtová, Barbora
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2010-11-12
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11277
dc.description katedra: KOD; přílohy: 1 cd, 1 střihové šablony; rozsah: 73 s. (9336) cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu prototypu oděvního doplňku ve 3D softwaru. Tímto softwarem je DesignConcept od francouzské firmy Lectra. Teoretická část zahrnuje rešerši zabývající se zpracováním geometrických informací v CAD systémech. Dále jsou zde objasněny některé pojmy související právě s CAD systémy. Tato část tedy vysvětluje, co znamená samotné slovo CAD, co se skrývá pod geometrickou informací a jak se tato informace tvoří. Této tvorbě informací se věnuje modelování těles, které je zahrnuto v rešerši. Cílem praktické, tzv. experimentální, části je pak vytvoření oděvního doplňku v daném 3D programu. Je zde zdokumentována cesta od nakresleného návrhu na papíře až po realizaci v podobě papírového modelu. Jinak řečeno - na počátku byl návrh, který se zkonstruoval v programu. Tento 3D návrh se poté převedl pomocí rozvinutí do formy střihových dílů, které se importovaly do AutoCadu a z AutoCadu se vytiskly na plottru v měřítku 1:1. Tyto vytištěné díly posloužily k sestavení reálného papírového modelu. Nakonec byla softwarem provedena simulace textury materiálu a následná vizualizace. cs
dc.description.abstract This diploma thesis focuses on the creation of a clothing accessory in a 3D software. The aforementioned software is DesignConcept by the French company Lectra. The theoretical part of the thesis deals with the background research on dealing with geometrical information in CAD applications. Furthermore, some concepts related to using the CAD software are explained here. That means this part explains what the actual word CAD means, what the notion "geometrical information" means and how such information is created. The creation of this information is governed by the solid modeling, which is included in the research. The goal of the practical, or so-called "experimental", part of the thesis is the creation of a clothing accessory in a given 3D software. The whole process, beginning with the sketch on the paper and ending with a paper model, is documented here. To put it in other words, in the beginning there was a concept, which was processed in the software. This 3D design was then developed into shear cut parts, which were imported to AutoCad and finally printed from AutoCad on a plotter in 1:1 ratio. The printed parts were then used to assemble the real paper model. The final part consisted of simulating the material texture in software and then creating the final visualization. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject geometrické informace cs
dc.subject CAD systémy cs
dc.subject designconcept cs
dc.subject Booleovské operace cs
dc.subject B-spline křivky cs
dc.subject rozvinování cs
dc.subject simulace materiálu cs
dc.subject geometric information en
dc.subject CAD systems en
dc.subject designconcept en
dc.subject Boolean operations en
dc.subject B-spline curves en
dc.subject flattening en
dc.subject simulation of materials en
dc.title Návrh prototypu výrobku - oděvního doplňku v programu DesignConcept 3D cs
dc.title.alternative THE DESIGN OF PROTOTYPE PRODUCT - THE CLOTHING SUPPLEMENT IN THE DESIGNCONCEPT 3D PROGRAM en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2012-05-28
dc.date.committed 2012-05-09
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KOD cs
local.identifier.stag 21266
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463447
dc.subject.verbis textilní design cs
dc.subject.verbis textile design en
dc.subject.verbis clothing accessories en
dc.subject.verbis oděvní doplňky cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:02:43 cs
local.verbis.studijniprogram KOD Textilní inženýrství/Textilní a oděvní technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account