Využití internetového marketingu v oblasti pojišťovnictví

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ducháčková, Eva
dc.contributor.author Kulhánková, Veronika
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11163
dc.description katedra: KPO; přílohy: 0; rozsah: 86 s. (123 846 znaků) cs
dc.description.abstract The diploma work is focused on a topic of Internet Marketing in the area of insurance system. In the theoretical part of the work, there is an identification of the term marketing. Based on the studies of specialized literature this work shows information about marketing itself, its history and elements of Marketing Mix. Another section of the theoretical part is dedicated to the Internet and also to modification of marketing under the influence of the Internet. Next there is a characterization of internet marketing and description of a number of internet marketing tools. In the practical part of the work, there is an analysis of insurance system market in Czech conditions. A number of insurance companies were chosen to demonstrate how insurance companies use the Internet and Internet Marketing for their propagation. From this analysis insurance company UNIQA is chosen where the work analyses their WWW pages and usage of Internet Marketing. In the last chapter of the practical part, there are shown suggestions for propagation improvement. en
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem internetového marketingu v oblasti pojišťovnictví. V teoretické části práce je seznámeno s pojmem marketing. Na základě studia odborné literatury zde uvedla autorka informace o samotném marketingu, jeho historii a prvky marketingového mixu. Další oblast teoretické části je věnována internetu a modifikaci marketingu pod vlivem internetu. Následuje popis internetového marketingu a popsání několika nástrojů internetového marketingu. V praktické části práce je provedena analýza trhu pojišťovnictví v českých podmínkách. Je vybráno několik pojišťoven, na kterých je demonstrováno, jak pojišťovny využívají internet a internetový marketing ke své propagaci. Z této analýzy je vybrána pojišťovna UNIQA, na které autorka analyzuje stav jejích www stránek a využívání internetového marketingu. V závěrečné kapitole praktické části jsou uvedeny návrhy ke zlepšení propagace. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject internet marketing en
dc.subject online marketing en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject commercial insurance company en
dc.subject internet en
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject online marketing cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komerční pojišťovna cs
dc.subject internet cs
dc.title Využití internetového marketingu v oblasti pojišťovnictví cs
dc.title.alternative Usage of the Internet Marketing in the Area of Insurance Business en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-06-15
dc.date.committed 2011-05-06
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPO cs
local.identifier.stag 21035
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451755
dc.subject.verbis internetový marketing cs
dc.subject.verbis pojišťovnictví cs
dc.subject.verbis Internet marketing en
dc.subject.verbis insurance en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:16:10 cs
local.verbis.studijniprogram KPO Hospodářská politika a správa/Pojišťovnictví cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account