Komparace sociální politiky České republiky a Dánska se zaměřením na finanční zatížení firem důchodovým systémem

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lungová, Miroslava
dc.contributor.author Zelenková, Kateřina
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11096
dc.description katedra: KEK; rozsah: 102 s. (155 835 znaků) cs
dc.description.abstract This thesis deals with the issue of pension systems finances, namely in the Czech Republic and Denmark. Both pension systems are analyzed primarily in terms of construction, the pillar structure and funding methods. This is followed by the mutual comparison of both schemes focused on a financial burden imposed by the pension system on business sector. The comparison based on secondary data from year 2008 finds out, which one of considered pension systems imposed a relatively lower direct financial burden on business sector. This finding is further supported by the results of comparative analysis of business model based on economic data from 2010. en
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá problematikou financování důchodových systémů, konkrétně v České republice a Dánsku. Oba důchodové systémy jsou zde analyzovány především z hlediska stavby, struktury jednotlivých pilířů a způsobů financování. Následně je provedeno jejich vzájemné porovnání se zaměřením na finanční zátěž dopadající na podnikatelský sektor. Komparace založená na analýze sekundárních dat příslušejícím roku 2008 zjišťuje, který z uvažovaných důchodových systémů uvaloval v témže roce relativně nižší přímé zatížení sektoru zaměstnavatelů. Toto zjištění je dále podpořeno výsledky vyplývajícími z komparační analýzy firemního modelu postavěné na ekonomických údajích z roku 2010. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject corporate expenditures on pension system en
dc.subject comparison of czech and danish pension system en
dc.subject financial burden on corporate sector imposed by the pension system en
dc.subject financial burden on business imposed by the pension system en
dc.subject funding of the pension system en
dc.subject construction of the pension system en
dc.subject welfare state en
dc.subject výdaje firem do důchodového systému cs
dc.subject komparace českého a dánského důchodového systému cs
dc.subject finanční zatížení firemního sektoru důchodovým systémem cs
dc.subject finanční zatížení firmy důchodovým systémem cs
dc.subject financování důchodového systému cs
dc.subject stavba důchodového systému cs
dc.subject sociální stát cs
dc.title Komparace sociální politiky České republiky a Dánska se zaměřením na finanční zatížení firem důchodovým systémem cs
dc.title.alternative The Comparison of Czech and Danish Social Policy with a focus on a Financial Burden Imposed by the Pension System on Businesses en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2012-01-25
dc.date.committed 2012-01-06
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KEK cs
local.identifier.stag 20919
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 456969
dc.subject.verbis sociální politika cs
dc.subject.verbis důchodové systémy cs
dc.subject.verbis důchodové pojištění cs
dc.subject.verbis social policy en
dc.subject.verbis pension systems en
dc.subject.verbis pension insurance en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:20:18 cs
local.verbis.studijniprogram KEK Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account