Význam peněžních prostředků ze Strukturálních fondů EU pro rozvoj regionů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lungová, Miroslava
dc.contributor.author Lanková, Petra
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11094
dc.description katedra: KEK; přílohy: žádné; rozsah: 83 s. cs
dc.description.abstract The focus of the thesis is the financial resources utilization from Regional operational programme North-east for period 2007 ? 2009. It is divided into two parts. The first part targets to the theory and it interprets the public frame of regional and structural policy in EU and in Czech Republic, then its future. The core of the thesis it is the second part. It describes a pumping of financial resources from Regional operational programme North-east from individual priority axis. Analysis targets to for comparison of financial aid allocates to individual grant area and financial aid for made, approved and eliminated projects. en
dc.description.abstract Předmětem práce je problematika čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu Severovýchod v letech 2007-2009. Práce je členěna do dvou základních částí. První část se věnuje teorii, nastiňuje obecný rámec regionální a strukturální politiky v EU a v ČR, dále pak její budoucnost. Těžištěm práce je druhá část, která se věnuje čerpání dotací z Regionálního operačního programu Severovýchod dle jednotlivých prioritních os. Rozbor se zaměřuje zejména na porovnání finanční pomoci určené jednotlivým oblastem podpory a finanční pomoci na podané, schválené a vyřazené projekty. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject regional politics en
dc.subject structural funds en
dc.subject operational programmes en
dc.subject aim en
dc.subject regional operational programme north ? east en
dc.subject regional court en
dc.subject pumping the support en
dc.subject regionální politika cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject operační programy cs
dc.subject cíl cs
dc.subject regionální operační program severovýchod cs
dc.subject regionální rada cs
dc.subject čerpání finančních prostředků cs
dc.title Význam peněžních prostředků ze Strukturálních fondů EU pro rozvoj regionů cs
dc.title.alternative Signification of Financial Resources from Structural Funds EU for Regional Development en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-02-01
dc.date.committed 2011-01-04
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KEK cs
local.identifier.stag 20915
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451399
dc.subject.verbis regionální politika cs
dc.subject.verbis strukturální fondy cs
dc.subject.verbis finance cs
dc.subject.verbis structural funds en
dc.subject.verbis regional policy en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:44:35 cs
local.verbis.studijniprogram KEK Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account