Osobnost učitele 1.st. ZŠ a pedagogická komunikace

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotová, Jitka
dc.contributor.author Cermanová, Marie
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2006-09-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/1100
dc.description katedra: KPV; rozsah: 61 s., 7 s. příloh cs
dc.description.abstract The diploma thesis deals with the teacher´s profession, its transfomations, the teacher´s competences and skills, teaching concept and the teacher´s roles. The other half of the theoretical part deals with communication, its process and power and partnership approaches to the pupil. The aim of the research part was to find out what the teacher and pupil relationships at the first stage of the basic school are and to what extent the teacher´s ability to communicate openly and effectively contributes to those. The above mentioned topic has been chosen due to its currentness. Since attending the first form pupils have been taking over the model how to communicate from their teacher, which is even more important as some children find the right example neither with their parents, neither with their peers, nor in badly chosen TV or radio programmes. en
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá učitelskou profesí, jejími proměnami, kompetencemi a dovednostmi učitele, pojetím výuky a rolemi učitele. Druhá polovina teoretické části se věnuje komunikaci, jejímu procesu, mocenskému a partnerskému přístupu k žákovi. Cílem výzkumné části bylo ověřit, jaké jsou vztahy mezi učiteli a žáky na prvním stupni základní školy a do jaké míry k tomu přispívá učitelova schopnost otevřené a efektivní komunikace. Dané téma bylo zvoleno pro svou stálou aktuálnost. Už od první třídy žáci přejímají od svého učitele vzor, jakým způsobem komunikovat. Což je o to důležitější, že některé děti nemají správný vzor ani od rodičů, ani od vrstevníků, ani ve špatně zvoleném programu v televizi či v rádiu. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject the teacher´s personality en
dc.subject communication en
dc.subject osobnost učitele cs
dc.subject komunikace cs
dc.title Osobnost učitele 1.st. ZŠ a pedagogická komunikace cs
dc.title.alternative Personality of a primary school teacher and pedagogical communication en
dc.type Thesis en
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2007-05-24
dc.date.committed 2007-04-27
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPV cs
local.identifier.stag 13327
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 316621
dc.subject.verbis communication in learning and scholarship en
dc.subject.verbis pupils en
dc.subject.verbis pedagogové cs
dc.subject.verbis pedagogická komunikace cs
dc.subject.verbis učitelé cs
dc.subject.verbis pedagogika cs
dc.subject.verbis učitel a žák cs
dc.subject.verbis osobnost cs
dc.subject.verbis teachers en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:20:13 cs
local.verbis.studijniprogram KPV NŠ cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account