Aplikace RCM analýzy na vybraná zařízení

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zajíček, Jaroslav
dc.contributor.author Tonar, Libor
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-10-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10826
dc.description katedra: RSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 58 s (73368) cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá údržbovým programem ve společnosti SQS Vláknová optika, a.s. a možnostmi jeho zefektivnění z pohledu ekonomických nákladů. Teoretická část práce popisuje základní pojem údržba, její vývoj a druhy údržby. Dále je vysvětlena podstata moderní metody RCM používané při zefektivnění údržby a popsány kroky potřebné k její realizaci. Praktická část se věnuje seznámení se společností SQS Vláknová optika, a.s., jejím výrobním procesem a sběrem dat potřebných k analýze. Následně je aplikována RCM analýza na vybraném zařízení v prostředí společnosti SQS a uvedeny výsledky vycházející z této analýzy. V závěru jsou navrženy možnosti na zefektivnění údržby vybraného výrobního zařízení. cs
dc.description.abstract The diploma thesis deals with the maintenance programme in the company SQS, Fibre optics, Inc. and the possibilities of its streamlining regarding the economic cost. The theoretical part of the diploma thesis describes basic notions such as maintenance, its development and its kinds. In addition, the principle of the modern RCM method used for streamlining the maintenance is explained and also the steps necessary for its implementation are described. The practical part is concerned with introducing the company SQS, Fibre optics, Inc., its production process and data collection needed for the analysis. Consequently, the RCM analysis is applied to the chosen production facility in the environment of the company SQS and the results coming out from this analysis are mentioned. At the conclusion, possibilities of streamling the maintenance of the chosen production facility are suggested. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject maintenance en
dc.subject kinds of maintenance en
dc.subject rcm analysis en
dc.subject mei en
dc.subject údržba cs
dc.subject druhy údržby cs
dc.subject analýza rcm cs
dc.subject mei cs
dc.title Aplikace RCM analýzy na vybraná zařízení cs
dc.title.alternative Application of the RCM analysis on chosen production facilities en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr cs
dc.date.defense 2011-06-21
dc.date.committed 2011-05-20
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department RSS cs
local.identifier.stag 20335
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452041


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account