Projevy šikany mezi žáky na II. stupni ZŠ

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nišponská, Magda
dc.contributor.author Petřivá, Adéla
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-04-07
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10791
dc.description katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 85 s. cs
dc.description.abstract The Diploma Thesis deals with bullying among pupils of the Secondary Classroom. The thesis tries to clarify the concept of bullying, its utterances, characteristics and identifies the individual developmental stages of bullying. It describes the personalities of aggressor and victim, the relationship between them and the consequences of this problem. Finally, it deals with issues of aid, prevention and the legal aspect of bullying. A necessary part of the thesis is also a research into bullying in the various classes of the Secondary Classroom and a subsequent interview with a teacher. en
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá šikanou mezi ţáky na II. stupni ZŠ. Práce se pokouší objasnit pojem šikana, její projevy, znaky a vymezuje jednotlivé vývojové stupně šikanování. Charakterizuje osobnost agresora i oběti, vztah mezi nimi a následky tohoto problému. V neposlední řadě se zabývá otázkami pomoci, prevence a právním hlediskem šikanování. Nezbytnou součástí je také výzkum šikany v jednotlivých třídách druhého stupně základní školy a následný rozhovor s učitelem. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject bullying en
dc.subject utterances of the bullying en
dc.subject school en
dc.subject teacher en
dc.subject family en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject assistance en
dc.subject prevention en
dc.subject šikana cs
dc.subject projevy šikany cs
dc.subject škola cs
dc.subject učitel cs
dc.subject rodina cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject prevence cs
dc.title Projevy šikany mezi žáky na II. stupni ZŠ cs
dc.title.alternative The utterances of the bullying between the pupils of the Secondary Classroom en
dc.type Thesis en
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2012-01-17
dc.date.committed 2011-12-08
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPP cs
local.identifier.stag 20264
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 464132
dc.subject.verbis šikana cs
dc.subject.verbis žáci cs
dc.subject.verbis bullying en
dc.subject.verbis learners en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:19:32 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Učitelství pro základní školy/Učitelství pro2. stupeň základní školy. Anglický jazyk-Občanská výchova cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account