Možnosti využití nástrojů LEAN ve výrobních podnikových procesech

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sixta, Josef
dc.contributor.author Kadlečková, Kamila
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10758
dc.description katedra: KPE; přílohy: 1x CD; rozsah: 88 s. (111 847 znaků). cs
dc.description.abstract The purpose of this diploma thesis is showing functionality of Lean tools in practical manufacturing plant and proof their meaningfulness in reality. There are described basic Lean tools: Kanban, Value stream mapping, 5S, Lean manufacturing and Kaizen. Functionality of these tools is shown at real cases. Main benefits of Lean usage are savings, which are founded in whole production process. This work evaluates the benefits of these tools for business from different perspectives also. The result is a conclusion of necessary usage these tools in the company which operates in any highly competitive environment and want to be successful there. Only the continuous improvement of these processes leads to long-term prosperity of companies. en
dc.description.abstract Smyslem této diplomové práce je ukázat fungování nástrojů Lean v praxi výrobního podniku a prokázat tak jejich smysluplnost v reálném využití. Popsány jsou základní nástroje metodologie Lean: Kanban, Value stream mapping, 5S, Lean manufacturing a Kaizen. Na reálných případech je dokázána funkčnost těchto nástrojů. Hlavním přínosem používání nástrojů Lean jsou úspory, které tyto nástroje nalézají v celém výrobním procesu. Součástí práce je také zhodnocení přínosu těchto nástrojů pro podnik z různých pohledů. Výsledkem je závěr nezbytného používání těchto nástrojů u podniků, které působí v jakémkoliv vysoce konkurenčním prostředí a chtějí být úspěšné. Pouze neustálé zlepšování procesů totiž vede k dlouhodobé prosperitě firem. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject lean tools en
dc.subject kaizen en
dc.subject 5s en
dc.subject kanban en
dc.subject vsm en
dc.subject value stream mapping en
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject lean production en
dc.subject lean nástroje cs
dc.subject kaizen cs
dc.subject 5s cs
dc.subject kanban cs
dc.subject vsm cs
dc.subject mapování procesů cs
dc.subject lean manufacturing cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.title Možnosti využití nástrojů LEAN ve výrobních podnikových procesech cs
dc.title.alternative Possibilities of using LEAN tools in manufacturing business processes en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-06-20
dc.date.committed 2011-05-06
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 20195
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451848
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis managerial economics en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:07:40 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a amanagement/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account