Ekonomické přínosy využití EDI ve společnosti Monroe Czechia, s.r.o.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Antlová, Klára
dc.contributor.author Pilcová, Andrea
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10437
dc.description katedra: KPE; přílohy: žádné; rozsah: 73 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract My diploma thesis deals with problems associated with electronic data interchange (EDI) in company Monroe Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou. The purpose of this thesis is to analyse current level of using EDI and to propose its wider usage, particularly switching over to electronic invoicing. Information used in diploma work originate from listed literature and from experiences acquired during work in logistic department. Important terms such as e-business forms, EDI message structure, ways of EDI communication, UN/EDIFACT international standards, EANCOM message standards, digital signature etc. are described in theoretical part. Practical part of my thesis contains determination of areas demanding huge quantity of paper, human resources and areas causing time delay. From documents suitable for EDI a customer invoice was chosen. The project proposing switching from paper over to electronic invoicing includes calculation, comparison of both ways of invoicing and analysis of economic benefits for the company. en
dc.description.abstract Diplomová práce řeší problematiku elektronického přenosu dat (EDI) ve společnosti Monroe Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou. Účelem práce je analýza současné úrovně využívání EDI a návrh řešení jeho širšího využití, konkrétně přechod na elektronickou fakturaci. Diplomová práce vychází z informací získaných z uvedené literatury a ze zkušeností nabytých během práce v oddělení logistiky. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny modely elektronického podnikání, struktura zprávy EDI, způsoby komunikace přes EDI, mezinárodní standardy UN/EDIFACT a standardní zprávy EANCOM, digitální podpis apod. Praktická část obsahuje vymezení oblastí náročných na použití papírových dokumentů a na lidské zdroje a dále oblastí způsobující časovou prodlevu. Z dokumentů vhodných pro EDI byla na základě vyhodnocení vhodnosti vybrána zákaznická faktura. Návrh řešení přechodu k elektronickému fakturování obsahuje kalkulaci, porovnání obou variant a zhodnocení ekonomických přínosů pro firmu. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject e-business en
dc.subject b2b en
dc.subject edi en
dc.subject webedi en
dc.subject xml en
dc.subject van operator en
dc.subject electronic data interchange ? edi en
dc.subject standard message en
dc.subject odette en
dc.subject un/edifact en
dc.subject eancom norm en
dc.subject international organizations for edi en
dc.subject digital signature en
dc.subject area demanding huge quantity of paper and human resources en
dc.subject area causing time delay en
dc.subject dms system en
dc.subject certification autority en
dc.subject pdf format en
dc.subject erp system en
dc.subject self-billing en
dc.subject elektronické podnikání cs
dc.subject b2b cs
dc.subject elektronický přenos dat - edi cs
dc.subject webedi cs
dc.subject xml cs
dc.subject van operátor cs
dc.subject standardní zpráva edi cs
dc.subject odette cs
dc.subject un/edifact cs
dc.subject norma eancom cs
dc.subject mezinárodní organizace pro edi cs
dc.subject digitální podpis cs
dc.subject oblast náročná na použití papírových dokumentů a na lidské zdroje cs
dc.subject oblast způsobující časovou prodlevu cs
dc.subject dms systém cs
dc.subject certifikační autorita cs
dc.subject formát pdf cs
dc.subject systém erp cs
dc.subject self-billing cs
dc.title Ekonomické přínosy využití EDI ve společnosti Monroe Czechia, s.r.o. cs
dc.title.alternative Economic benefits of EDI implementation in Monroe Czechia, s. r. o. en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-02-02
dc.date.committed 2010-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 18400
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451440
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis EDI cs
dc.subject.verbis komunikační technologie cs
dc.subject.verbis EDI en
dc.subject.verbis communication technology en
dc.subject.verbis managerial economics en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:52:47 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account