Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci v SEW EURODRIVE CZ, s. r. o.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbánek, Václav
dc.contributor.author Holečková, Jana
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10399
dc.description katedra: KPE; rozsah: 132 s., 28 s. cs
dc.description.abstract The thesis on the subject of Influence of managerial management on communication and motivation in SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. deals with the problems of effective management of human resources, communication, which is the main channel for information sharing, and motivation. The theoretical part of my thesis concerns the issues of current problems of the company related to optimization of personal management, communication, employee motivation and occupational psychology. The thesis analyses theoretical knowledge and applies it on the specific case of the international SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. company, which occupies itself with manufacturing, installation and servicing of electric motors. The subject of thepractical part is the analysis of the situation in the company in question. It tries to define the major problems of human resources management, related to communication and motivation, and connect them directly to the above described analysis. The conclusion of the thesis includes evaluation and summary of all knowledge and suggestions of possible improvements, suitable for practical application in the organization. en
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci v SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. je zaměřená na problematiku efektivního řízení lidských zdrojů, komunikaci, která je hlavním spojem informací, a motivaci. Teoretická část této práce analyzuje teoretické poznatky a aplikuje je na konkrétní mezinárodní společnost SEW EURODRIVE CZ, s. r. o., která se zabývá výrobou, montáží a servisem elektromotorů. Řeší aktuální problémy dané společnosti, týkající se optimalizace personálního řízení, komunikace, motivace a psychologie práce. Předmětem praktické části je vlastní analýza situace ve zkoumané společnosti. Je zde snaha vytyčit základní problémy v řízení lidských zdrojů, spojené s komunikací, motivací a na toto přímé napojení analýzy. V závěru této práce je vysloveno hodnocení a jsou shrnuty všechny poznatky a návrhy možných řešení, vhodné pro praktické využití v organizaci. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject human resources management en
dc.subject personal management en
dc.subject managerial management en
dc.subject communication analysis en
dc.subject motivation en
dc.subject needs en
dc.subject employee en
dc.subject employer en
dc.subject management en
dc.subject job description en
dc.subject feedback en
dc.subject control en
dc.subject evaluation en
dc.subject information en
dc.subject company culture en
dc.subject remuneration en
dc.subject questionnaire en
dc.subject reward en
dc.subject recommendation en
dc.subject suggestion en
dc.subject cost en
dc.subject yield en
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject manažerské řízení cs
dc.subject analýza komunikace cs
dc.subject motivace cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject vedení cs
dc.subject náplň práce cs
dc.subject zpětná vazba cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject ocenění cs
dc.subject informace cs
dc.subject podniková kultura cs
dc.subject formy odměňování cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject otázky cs
dc.subject odměna cs
dc.subject doporučení cs
dc.subject návrhy cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.title Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci v SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. cs
dc.title.alternative Influence of managerial management on communication and motivation in SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-06-17
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 18079
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451691
dc.subject.verbis personální management cs
dc.subject.verbis komunikace (sdělování) cs
dc.subject.verbis human communication en
dc.subject.verbis personnel management en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:11:44 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account