Spolupráce rodiny a školní družiny

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marešová, Magdaléna
dc.contributor.author Peškarová, Romana
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2009-04-06
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10351
dc.description katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 53 s. cs
dc.description.abstract The aim of my bachelor thesis ?Cooperation of a family and after school club? is to find out and describe a role of cooperation between family and after school club. A theoretical part was created using professional literature and was occupied with sence of family education, leisure time education and traits of children younger than school age. Next chapter is dedicated to the history of school youth centre since age of J. A. Komenský up to the present. I described the legal definition and the role of educator. Practical part determines cooperation between family and after school club using questionnaire survey and includes my proposal of cooperation improvement. en
dc.description.abstract Cílem mé práce ?Spolupráce rodiny a školní družiny? je zjistit a popsat jak funguje spolupráce mezi rodinou a školní družinou. Teoretická část byla vytvořena s pomocí odborné literatury a zabývám se v ní významem rodinné výchovy, významem výchovy ve volnočasových organizacích, charakteristikou vývoje dítěte mladšího školního věku. Dále představuji historii školní družiny od dob J. A. Komenského až po současnost. Zabývám se právní úpravou a rolí vychovatelky. V praktické části zjišťuji na základě dotazníků spolupráci rodiny a školní družiny a navrhuji, jak by se tato spolupráce dala zlepšit. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject family en
dc.subject cooperation en
dc.subject after school club en
dc.subject education en
dc.subject educator en
dc.subject leisure time en
dc.subject child evolution en
dc.subject rodina cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject školní družina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject vývoj dítěte cs
dc.title Spolupráce rodiny a školní družiny cs
dc.title.alternative Cooperation of the family and a school youth centre en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-01-16
dc.date.committed 2011-06-24
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPP cs
local.identifier.stag 17913
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 456413
dc.subject.verbis školní družina cs
dc.subject.verbis rodina a škola cs
dc.subject.verbis základní školy cs
dc.subject.verbis home and school en
dc.subject.verbis school clubs en
dc.subject.verbis elementary schools en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:20:06 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Vychovatelství/Pedagogika volného času cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account