Komparace vlivu rozdílných procvičovacích metod při opakování gramatického učiva na 1. stupni základní školy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykoukalová, Věra
dc.contributor.author Novotná, Lucie
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2009-04-24
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10291
dc.description katedra: KPV; přílohy: CD ROM; rozsah: 86 s. cs
dc.description.abstract The topic of my thesis is to assess different practicing methods when revising grammar curriculum at primary school.The work is focused on the methods of practicing the grammar curriculum in the third grade at primary school.The aim is to analyze the means for practicing grammar curriculum and their impact on students' knowledge.I chose six comparative methods, which I used in research in selected schools.Results are presented in tables and graphs. en
dc.description.abstract Tématem mé diplomové práce je posouzení rozdílných procvičovacích metod při opakování gramatického učiva žáků 1. stupně základní školy.Zaměřila jsem se na metody procvičování gramatického učiva u žáků 3. tříd základních škol.Cílem práce je provedení analýzy prostředků pro procvičování gramatického učiva a jejich dopad na znalosti žáků.Zvolila jsem šest srovnávacích metod, které jsem použila v rámci výzkumu na vybraných školách.Výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject practicing methods en
dc.subject revision en
dc.subject grammar curriculumat en
dc.subject procvičovací metoda cs
dc.subject opakování cs
dc.subject gramatické učivo cs
dc.title Komparace vlivu rozdílných procvičovacích metod při opakování gramatického učiva na 1. stupni základní školy cs
dc.title.alternative The Comparation of The Influance of Different Practising Methods while Revising Grammar Items at Primary School en
dc.type Thesis en
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-05-30
dc.date.committed 2011-05-03
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPV cs
local.identifier.stag 17617
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452771
dc.subject.verbis vyučovací metody cs
dc.subject.verbis čeština cs
dc.subject.verbis jazyková výuka cs
dc.subject.verbis Czech language en
dc.subject.verbis language teaching and learning en
dc.subject.verbis teaching methods en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:53:39 cs
local.verbis.studijniprogram KPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account