Sociální služby na Mladoboleslavsku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sluková, Květuše
dc.contributor.author Altmanová, Jitka
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10259
dc.description katedra: KSS; rozsah: 82 cs
dc.description.abstract The title of this paper is ?Social Services in the Area of Mladá Boleslav.? It is focused on families with children. Its aim is to analyze the social services and work of social institutions available in the area of Mlada Boleslav. This bachelor thesis is divided into two parts ? theoretical and practical. The theoretical part defines various social services and social institutions related to the question of families and children. The practical part deals with the actual social facilities available in the area of MB. They are examined in terms of time availability and people´s awareness of those institutions and their work. As a result, the financial uncertainty was found to be a major problem. Moreover, there is a need of more social services available. All findings could be found at the end of practical part and they are summarized in the conclusion. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá úrovní poskytovaných sociálních služeb na Mladoboleslavsku. Jejím cílem je zmapovat dostupnost, nabídku a možnosti vybraných sociálních služeb určených pro rodinu a děti, a to jak děti ohrožené, tak děti s poruchami chování. Práci tvoří dvě hlavní části, teoretické a praktická. V teoretické části jsou terminologicky vymezeny různé úrovně poskytovaných sociálních služeb státního i nestátního sektoru, zabývající se poskytováním sociálních služeb rodinám s dětmi. Praktická část je zaměřena na analýzu jednotlivých zařízení sociálních služeb, jejich dostupnost a informovanost veřejnosti o službách. Analýzou dat shromážděných v bakalářské práci bylo zjištěno, že jedním z největších problémů zařízení sociálních služeb je finanční nejistota. V závěru práce jsou shrnuty všechny získané poznatky včetně návrhu opatření na zjištěné nedostatky. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject social services en
dc.subject social facilities en
dc.subject social institutions en
dc.subject analysis en
dc.subject family en
dc.subject social and legal protection of children en
dc.subject mental development en
dc.subject behavioral disturbance en
dc.subject sociální služby cs
dc.subject analýza služeb cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sociálně právní ochrana dětí cs
dc.subject středisko výchovné péče cs
dc.subject psychický vývoj cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.title Sociální služby na Mladoboleslavsku cs
dc.title.alternative Social Services in the Area of Mladá Boleslav en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-01-25
dc.date.committed 2010-11-29
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 17372
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451550
dc.subject.verbis family preservation en
dc.subject.verbis sociální práce cs
dc.subject.verbis sociální služby cs
dc.subject.verbis sanace rodiny cs
dc.subject.verbis social service en
dc.subject.verbis social work en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:06:33 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Sociální pracovník cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account