Volný čas a prevence sociálně patologických jevů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Meier, Miroslav
dc.contributor.author Kulhánková, Jana
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10249
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 disketa; rozsah: 72 s. (107598 znaků) cs
dc.description.abstract This Batchelor Thesis deals with free-time activities and social-pathological behaviour of lower secondary school students. The objective of this work is to survey free-time activities of lower secondary school students and the influence of these activities on prevention of social-pathological issues. This work consists two main parts. Theoretical part deals with the role of free-time activities in a child life and the impact of the social environment on free-time activities and a connection of free-time activities with social-pathological issues. In the practical part there were evaluated results of the research which was targeted on free-time activities and social-pathological behaviour of lower secondary school students in the Liberec Region. There were addressed four schools: two common lower secondary schools, one specialised in music and a sports-focused school. There was used a questionnaire and students? documentation in the research. The results are presented on charts, graphs and comments. The conclusion contains findings and some suggestions. There is a list of sources and appendices as a part of this work. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala volným časem a sociálně patologickými jevy dětí na druhém stupni základních škol. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem využívají žáci na druhém stupni základních škol volný čas a zda jeho náplň má vliv na prevenci sociálně patologických jevů. Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývala volným časem a jeho úlohou v životě dítěte, dále například působením sociálního prostředí na volný čas dítěte ve vztahu na prevenci sociálně patologických jevů. V praktické části byly vyhodnoceny výsledky průzkumného šetření, které bylo zaměřeno na využívání volného času a výskyt sociálně patologických jevů u dětí na druhém stupni základních škol na Liberecku. Průzkumu se zúčastnili žáci čtyř základních škol. Osloveny byly dvě základní školy bez specializace, jedna základní škola s hudebním zaměřením a jedna základní škola se sportovním zaměřením. Celkem se jednalo o více než 200 žáků. Pro průzkum byl použit dotazník a studium spisové dokumentace žáků. Výsledky šetření byly prezentovány prostřednictvím tabulek a grafů a doplněny komentářem. Shrnutí bakalářské práce přináší závěr a navrhovaná opatření. Součástí práce je seznam použitých zdrojů a přílohy. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.subject free-time en
dc.subject free-time activities en
dc.subject hobbies en
dc.subject after-school activities en
dc.subject students en
dc.subject peers en
dc.subject lower secondary school en
dc.subject social-pathological phenomena en
dc.subject prevention en
dc.subject truancy en
dc.subject stealing en
dc.subject running away from home en
dc.subject gambling en
dc.subject drugs abusing en
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject záliby cs
dc.subject zájmový kroužek cs
dc.subject žáci cs
dc.subject vrstevníci cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject prevence cs
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject krádeže cs
dc.subject útěky cs
dc.subject závislost na hře cs
dc.subject zneužívání návykových látek cs
dc.title Volný čas a prevence sociálně patologických jevů cs
dc.title.alternative Free Time and the Prevention of Social Pathological Phenomena en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-01-25
dc.date.committed 2010-01-25
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 17255
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451513
dc.subject.verbis deviant behavior en
dc.subject.verbis sociální deviace cs
dc.subject.verbis volný čas cs
dc.subject.verbis leisure en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:02:40 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogika pro vychovatele cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account