Myslíme na stáří?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ptáčková, Blanka
dc.contributor.author Šafránková, Barbora
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2009-01-13 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10219
dc.description katedra: UZS; přílohy: 1 CD; rozsah: 77 s. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis is focuses on the main problems: aging and old age. Problems of this thesis are viewed from the medical, social, psychological a preventive angle. Ideas of the thesis closely related to the preparation for old age as the best way to higher life quality in the future. This thesis is divided into two main parts: theoretical part and practical one. The theoretical part deals with definitions of aging and old age, the basic concepts, changes that accompany the aging process, the development of geriatric nursing, the most common nursing issues and disorders of old age and also overall preparation for a successful old age. The practical part consists of two versions of surveys and the inquiry. The first variant of the questionnaire survey is aimed and designed for patients/clients over 50 years old, to find if they are preparing for old age or not and if so, how. The primary goal of the second questionnaire survey is determinate whether or not geriatric healthcare professionals are preparing at their own old age, on the basis of professional experience from the healthcare sector and what kind of preparation method prevails between respondents. The survey in the form of inquiry reveals healthcare worker?s doubts about their own old age. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice stárnutí a stáří, na které nahlíží z úhlu zdravotnického, sociálního, psychologického a preventivního. S touto problematikou úzce souvisejí přípravy na stáří, které jsou tou nejvhodnější cestou k zajištění vyšší kvality života v pozdním věku. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Část teoretická se zabývá definicemi stárnutí a stáří, základními pojmy gerontologie a geriatrie, biologickými, psychickými, ale i sociálními změnami doprovázejícími stáří, počátkem vývoje geriatrického ošetřovatelství, nejčastějšími ošetřovatelskými problémy a také poruchami ve stáří a v neposlední řadě i možnostmi příprav na úspěšný a kvalitní život ve stáří. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření zhotovené ve dvou variantách a také anketa. Hlavním cílem první varianty dotazníkového šetření, určeného pacientům/klientům nad 50 let věku, je zjistit, zda se připravují na vlastní stáří či nikoliv a jakým způsobem. Prvotním cílem druhé varianty dotazníkového šetření, určeného zdravotnickým pracovníkům z geriatrického odvětví zdravotní péče, je odhalit, zda se připravují na vlastní stáří na základě profesních zkušeností s péčí o seniory a jaký způsob příprav u těchto respondentů převažuje. Výzkumné šetření ve formě ankety odhaluje obavy zdravotnických pracovníků z vlastního stáří. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject aging en
dc.subject old age en
dc.subject geriatrics en
dc.subject gerontology en
dc.subject changes in old age en
dc.subject history en
dc.subject nursing en
dc.subject problems and disorders in old age en
dc.subject preparing for retirement and old age en
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject geriatrie cs
dc.subject gerontologie cs
dc.subject změny ve stáří cs
dc.subject historie cs
dc.subject ošetřovatelské problémy a poruchy ve stáří cs
dc.subject přípravy na stáří cs
dc.title Myslíme na stáří? cs
dc.title.alternative Are We Thinking of Old Age? en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2011-08-29
dc.date.committed 2011-06-30 cs
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
local.identifier.stag 16836
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 454087
dc.subject.verbis geriatrics en
dc.subject.verbis senile dementia en
dc.subject.verbis stárnutí cs
dc.subject.verbis geriatrie cs
dc.subject.verbis gerontologie cs
dc.subject.verbis stáří cs
dc.subject.verbis senilní demence cs
dc.subject.verbis old age en
dc.subject.verbis aging en
dc.subject.verbis gerontology en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:45:19 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account