Ověření vypovídací schopnosti Altmanova modelu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hasprová, Olga
dc.contributor.author Vilímová, Kateřina
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2015-06-30
dc.date.available 2015-06-30
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/10151
dc.description katedra: KFÚ; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 63 s., 11 s. příloh cs
dc.description.abstract The aim of work is the analysis of the Altman's model in the market conditions of the Czech Republic and it's predicative efficiency in the application on data of selected companies. The Altman´s model is one of the complex indicators used for the evaluation and the prediction of financial position of entrepreneurial subjects. There is used five partial indicators, calculated and measured objectively. These indicators are called financial ratios and their summary predicates the total score. This total score is the basic of the classification of financial health of entrepreneurial subjects. The thesis describes the genesis and the structure of the Altman's model, compares its financial ratios and presents the advantages and disadvantages of these ratios. There is introduced original Altman´s model and its modified version used in economic conditions of the Czech Republic. The work shows the factors, which influence the predicative capability of the Altman´s model. In conclusion the original version of the Altman´s model is testing in real values of select companies in stable financial situation from the area of building industries. en
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou Altmanova modelu v podmínkách České republiky a ověření jeho vypovídací schopnosti v aplikaci na konkrétní data vybraných společností. Altmanův model je jedním z komplexních ukazatelů, které se používají pro hodnocení a předpověď finanční situace podnikatelských subjektů. V Altmanově modelu je objektivně váženo a počítáno 5 dílčích ukazatelů, tzv. finančních poměrů, jejichž souhrn dává celkové skóre. Tento celkový souhrn je základem pro klasifikaci finančního zdraví podnikatelských subjektů. Diplomová práce popisuje vznik a strukturu Altmanova modelu a porovnává jeho poměrové ukazatele, s uvedením jejich výhod a nevýhod. Je zde uveden původní Altmanův model i jeho modifikovaná verze používaná v ekonomických podmínkách České republiky. Práce dále uvádí faktory, které ovlivňují vypovídací schopnost Altmanova modelu. V poslední kapitole je testována původní verze tohoto modelu na skutečných hodnotách vybraných společností v dobré finanční situaci z oblasti stavebnictví cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject diskriminant analysis en
dc.subject altman´s model en
dc.subject z-score en
dc.subject financial ratios en
dc.subject predicative ability en
dc.subject vypovídací schopnost en
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject diskriminační analýza cs
dc.subject altmanův model cs
dc.subject z-score cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject vypovídací schopnost cs
dc.title Ověření vypovídací schopnosti Altmanova modelu cs
dc.title.alternative Verification of predicating ability of Altman´s model en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2008-06-13
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KFU cs
local.identifier.stag 14384
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 362857


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account