Recently added

DSpace Repository

Vysokoškolské práce: Recent submissions

 • Henyš, Petr (2019)
  Simulations in material engineering must consider complex physical phenomena that have a non-linear character and interact with multiple time and space scales. In spite of the intensive development of computational ...
 • Kořínek, Tomáš
  Práce se zabývá možností snížení zdraví škodlivých látek v místnosti pomocí procesu adsorpce. Kvalita vnitřního ovzduší byla analyzována pomocí měření v učebnách a kancelářích. V práci je dále popsán proces adsorpce z ...
 • Kučerová, Monika
  Disertační práce se zabývá výzkumem lokálního smrštění biopolymerů v závislosti na vybraných vstřikovacích (rychlostních, tlakových a teplotních) parametrech procesu (dotlak, teplota taveniny, vstřikovací rychlost) a také ...
 • Borůvka, Martin
  Disertační práce se zabývá komplexním výzkumem přípravy, modifikace a zpracování bio-kompozitních systémů s využitím nanokrystalů celulózy (CNC). Jako primární matrice bio-kompozitů byl zvolen polylaktid (PLA), cenově ...
 • Popelka, Josef
  Tato disertační práce se zabývá analýzou mechanické účinnosti hnacího ústrojí osobního automobilu jako celku. Za tímto účelem vzniklo unikátní zařízení k měření točivého momentu spalovacího motoru, který vstupuje do řetězce ...
 • Pelantová, Věra (2019-12-04)
  Současné organizace obsahují mnoho složitých objektů, jako jsou zařízení a softwarová řešení. Téměř všechny organizace mají již také zavedený nějaký druh systému managementu (např. kvality). Tento systém má přispívat k ...
 • Krejčíková, Alexandra
  Bakalářská práce se zabývá analýzou slevových nabídek společnosti Lindex na českém trhu s porovnáním slevových akcí a spokojenosti zákazníků se značkou. Cílem části teoretické byla rešerše teoretických poznatků v oblasti ...
 • Šamanová, Erika
  Bakalářská práce se zabývá několika návrhy nové propagace pro firmu Elas, s.r.o. Teoretická část práce obsahuje seznámení s firmou Elas, s.r.o. a jejím výrobkovým sortimentem, odběrateli firmy, konkurencí a na základě ...
 • Jarošová, Simona
  V diplomové práci je testována karbonizace vláken v prostředí roztavených solí. Největší pozornost je věnována vláknům na bázi polyakrylonitrilu. V práci jsou optimalizovány postupy stabilizace před samotnou karbonizací. ...
 • Kolappan, Karthik
  Na rozdíl od kompozitů a tkanin mají netkané materiály jedinečnou strukturu, která je tvořena náhodně orientovanými vlákny spojenými ve vzoru mechanickými, tepelnými nebo chemickými technikami. Fyzikální a mechanické ...
 • Taraskaeva, Giliana
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem oblékání studentek v průběhu studia na Textilní fakultě Technické univerzity v Liberci. V práci jsou popsány základní styly oděvů, pravidla a etiketa oblékání. Součástí práce je ...
 • Harciníková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou a analýzou třívrstvých laminátů, které by mohly částečně nahradit druhou a třetí vrstvu vrstveného oblékání. Nejprve byly vybrány vhodné výchozí materiály a byla provedena jejich ...
 • Gavura, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá mechanickou recyklací PU pěny a možným vý-vojovým řešením výroby PU pěny pro sedačky v automobilovém, ale i jiném průmyslu. Tyto sedačky jsou vyráběny ve velkém počtu a průmyslově se vyrábí ...
 • Bergerová, Valentýna
  Diplomová práce se zabývá vlhkostním managementem při působení různého složení potu a klimatických podmínek na pleteniny. V práci byla zpracována rešerše k přípravě pro zpracování experimentu - vlivu působení uměle namíchaných ...
 • Boyraz, Evren
  Kvůli zvýšenému povědomí o životním prostředí a přísným předpisům je nutné aplikovat nové metody separace olejů z průmyslových odpadních vod, mořských, oceánských vod a ropných směsí. V této práci je prezentována komplexní ...
 • Jeřábková, Olga
  Diplomová práce řeší návrh struktury kombinující aktivní bezpečnostní prvek s pasivním prvkem pro zvýšení nápadnosti oděvu. Kapitoly rešeršní části jsou zaměřeny na segment oděvů se zvýšenou viditelností, je zde pojednáno ...
 • Kozáková, Nikola
  Diplomová práce se zabývá optimalizací filtračních vlastností netkaných filtrů. Práce obsahuje návrhy možností zlepšení filtračních vlastností a konstrukcí výsledného filtru. Vybraná možnost je experimentálně ověřena. ...
 • Kalužná, Anežka
  Diplomová práce se zabývá ověřením funkčnosti nové metody v barvení bavlněné tkaniny. Nová metoda vychází z klasické barvící metody termofix, avšak barvivo je fixováno pomocí CO2 laseru místo fixačního rámu. K barvení jsou ...
 • Hlubučková, Lucie
  Cílem diplomové práce je nahrazení syntetických materiálů v automobilových textiliích vlnou, která by měla omezit hořlavost textilií. Omezení hořlavosti textilie je zjištěno pomocí zkoušky rychlosti hoření. Zkouška bude ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account