Browsing Vysokoškolské práce by Author "Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210"

DSpace Repository

Browsing Vysokoškolské práce by Author "Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210"

Sort by: Order: Results:

 • Hlubuček, Marek
  Automobilový průmysl patří mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví Evropské unie. Pro mnoho evropských ekonomik se jedná o největší průmyslový sektor v zemi ať už z hlediska zaměstnanosti nebo tvorby na HDP. Bakalářská práce ...
 • Mačurová, Aneta
  Obsahem této bakalářské práce je analýza emise dluhopisů jako způsob zajištění firemních financí. V bakalářské práci jsou rozebrány možnosti financování podniku a také zdroje financování. Práce se zaměřuje především na ...
 • Horáková, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit exportní strategii společnosti Constellium Extrusions Děčín, s. r. o. V první části jsou teoreticky vymezeny formy vstupu na zahraniční trhy, rizika související se ...
 • Kubinová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá Faktory konkurenceschopnosti u podniků v česko-polském srovnání. Český podnik byl vybrán na základě autorkou absolvované řízené praxe v této společnosti. Podnik polský byl následně zvolen z důvodu ...
 • Fejfarová, Adéla
  Bakalářská práce pojednává o filmovém cestovním ruchu a jeho využití jako marketingového nástroje. Práce představuje tento nový celosvětový fenomén, jeho charakteristiku, formy, a využití z hlediska marketingu. Zaměřuje ...
 • Jančíková, Markéta
  Tato bakalářská práce na téma Finanční služby pro zajištění na stáří je zaměřena na spořící a investiční produkty na českém trhu, které mohou zajistit optimální výši příjmu v důchodovém věku, včetně produktu doplňkového ...
 • Tomsová, Hana
  Tato bakalářská práce s názvem Finanční služby pro zajištění na stáří se zabývá problematikou nedostatku finančních prostředků v důchodu. Práce se zaměřuje na modelovou osobu ve věku 25 let. Cílem této práce je porovnat ...
 • Libichová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování bydlení. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a tedy na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se nejdříve zaměřuje na pojmy, které se k financování ...
 • Martiš, Tomáš
  Zadani bakalarske prace vychazi ze souteze vypsane na koncepční návrh nového fotbalového stadionu ve městě Lagos, Nigérie, v problémové lokalitě bývalého svozu odpadu. Město se rozhodlo skládku zrekultivovat a začlenit do ...
 • Malena, Jonáš
  Práce se zabývá návrhem, učením a vyhodnocením rozdílných modelů, jejichž účelem bylo pro poskytnutou sekvenci tónů (melodii), vygenerovat harmonický doprovod, tvořený akordy.Učení modelu bylo podmíněno tvorbou rozsáhlého ...
 • Hradiská, Šárka
  Cílem bakalářské práce je hodnocení efektivnosti investičního projektu ve vybraném podniku. Cíle je dosaženo pomocí rozboru použitých metod, jejich zhodnocení a navržení opatření na základě získaných informací. Teoretická ...
 • Rakušanová, Kristýna
  Předmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů. První část práce se zabývá definováním základních pojmů, metod a ukazatelů využívaných ve finanční analýze, které jsou ...
 • Beníšek, Tomáš
  Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením investičního záměru ve vybraném podniku. V teoretické části práce je zaměřena pozornost na důkladné uvedení do problematiky investic včetně členění a fází investičních projektů, ...
 • Plaňanský, Petr
  Cílem této práce je zmapování aktuální situace využívání informačního systému v podniku a následné předložení nápadů na zvýšení efektivity. Tato práce v první části nastiňuje teoretické základy k informačním systémům. ...
 • Nosková, Kristýna
  Cílem této bakalářské práce je hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována nejprve finanční analýze obecně a ...
 • Mach, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybraného podniku na základě několika vybraných ukazatelů. V první části práce je definován pojem finanční analýza a zároveň jsou zde popsány její jednotlivé složky, ...
 • Strnadová, Kateřina
  Cílem bakalářské práce Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů je zhodnocení finanční situace společnosti Odpady Bohemia s. r. o. od roku 2015 do roku 2017 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena ...
 • Krechlerová, Lucie
  Diplomová práce hodnotí výkonnost společnosti truconneXion, a. s. za období 2008 - 2016. Téma bylo zvoleno na základě dlouhodobého zájmu a zaměstnání autora v oblasti finančního managementu. Měření probíhá metodou analýzy ...
 • Andar, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hospodářských trestných činů, zejména jejich právními a ekonomickými aspekty v oblasti dopadu na hospodářství.Cílem této práce je popsat a zhodnotit současnou právní úpravu ...
 • Vysloužil, David
  Bakalářská práce se soustředí na oblast zákaznické podpory a interních systémů. Práce zahrnuje návod, jak správně a efektivně telefonicky komunikovat se zákazníky a poté se věnuje všem možným komunikačním kanálům, které ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account