Vysokoškolské práce

DSpace Repository

Vysokoškolské práce

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kalinová, Klára (2019-10-18)
  Tato habilitační práce je souborem výzkumných aktivit a z nich vyplívajících poznatků jednak pro návrh a realizaci aplikovatelného akustického systému a také pro návrh a realizaci edukativních sestav pro studenty technických ...
 • Ulman, Ivan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou kompozitního materiálu s inkorporací sorbentu-aktivního uhlí, které je naprašováno na netkaný materiál. Finální produkt je potom složen z několika vrstev - spundbondu, netkané ...
 • Drahokoupilová, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá nadměrnou spotřebou textilií. Teoretická část práce se zabývá negativním vlivem textilií na životní prostředí. V praktické části je analyzováno neekologické chování respondentů pomocí ...
 • Jansa, David
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a základními problémy při měření tloušťky lisovaných výrobků z vlákenných materiálů. Konečný vylisovaný produkt je charakteristický tím, že se z lícní strany chová jako textilie a ze své ...
 • Culek, Josef
  Práce se zabývá vlastnostmi polymerů při dynamickém namáhání. Pro realizaciexperimentu byl navržen padostroj, včetně metodiky provádění zkoušky. Dále se bakalářskápráce zabývá dynamickým a statickým namáháním materiálů ...
 • Pučíková, Zuzana
  Cílem této bakalářské práce je zaměření na počítačovou podporu personalizace textilních a oděvních výrobků za pomoci cloudových služeb a webových rozhraní, jež mají za cíl zvýšit efektivitu výroby a její konkurenceschopnost, ...
 • Peterková, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení senzorického komfortu pro oděvy určené lidem trpící atopickou dermatitidou.V teoretické části je popsána kůže člověka, kožní onemocnění, senzorický a patofyziologický komfort. ...
 • Nováček, David
  Tato bakalářská práce se věnuje možným způsobům spojení dílů při kompletaci outdoorových oděvů. Konkrétně těch spojů, které mají zabránit protečení vody. Práce obsahuje jak základní informace o používaných materiálech ...
 • Melicharová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením velikosti síly průpichu strojní šicí jehly při šití autopotahů. V rešeršní části jsou popsány faktory ovlivňující šití autopotahů v automobilovém průmyslu, jsou zde popsány materiály ...
 • Dvořáková, Marie
  Cílem této bakalářské práce je vybrat vhodné materiály pro irský taneční kostým. Na základě dotazníkového šetření analyzovat základní požadavky textilních materiálů na kostým pro irské tance. Laboratorně ověřit u vybraných ...
 • Blahůtová, Tereza
  Tato bakalářská práce je zaměřená na oděvní výrobky a materiály pro seniory z hlediska jejich snížených motorických schopností. Teoretická část práce se věnuje nejčastějším změnám tělesných systémů s přibývajícím věkem a ...
 • Sharipova, Enzhe
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření digitalizovaných obrazů efektních nití. Vychází se z odborné literatury, které uvádí rozdělení délkových textilií. Praktickou částí je výběr efektních nití a výrobků, kde jsou tyto ...
 • Chaloupecká, Andrea
  Led diody tvořily, jako doplněk mé kolekce pro bakalářskou práci, základní myšlenku při výběru téma. Mou hlavní inspirací se stal námět tvorby oděvu s aplikací světel za doprovodu hudby. Za použití nepromokavého a funkčního ...
 • Šmarda, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na nehořlavé prádlo pro automobilové závodníky s použitím tzv. bezešvé metody výroby. Experiment se zabývá především konfekčním návrhem trupového výrobku a jeho převodem do programu ...
 • Hercová, Lucie
  Téma: Hodnocení užitných vlastností absorpčních pomůcek pro pacienty upoutané na lůžkoTato práce se zabývá hodnocením užitných vlastností speciálních ochranných absorpčních pomůcek a porovnáním jejich vlastností z hlediska ...
 • Červeňáková, Jana
  Cieľom práce je popis programovateľných automatov, inak nazývaných NC a CNC stroje, a ich využitie v rámci konfekčnej výroby v Českej a Slovenskej republike. K zberu informácií bol využitý dotazníkový systém platformy ...
 • Antošová, Lenka
  Cílem této diplomové práce je nalezení procesu vhodného pro implementaci automatické manipulační techniky v provozu Grupo Antolin Turnov s.r.o. a jeho definování. Dále je cílem určit možnosti a podmínky pro realizaci. Práce ...
 • Jelínek, Jiří
  Práce se zabývá, návrhem pohonného systému pro dopravník sypkých hmot s následujícími technickými specifikacemi. Výkon na hřídeli bubnu činí 4,5 kW, obvodová rychlost bubnu je 1,6 m/s, Minimální životnost ložisek 20 000 ...
 • Ťok, Dominik
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou systémů robot vision v automatické manipulaci. Obsahem je rešerše robot vision systémů po hardwarové i softwarové stránce, s důrazem na hardware. Praktická část práce ...
 • Svoboda, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a analýzou práce na výrobní lince HVAC ve společnosti DENSO Manufacturing s.r.o. Cílem práce je analýza současného stavu procesu a nalezení příležitostí k optimalizaci procesu a ...

View more