Browsing by Subject "tablet"

DSpace Repository

Browsing by Subject "tablet"

Sort by: Order: Results:

 • Mojžíšová, Lenka
  Bakalářská práce pojednává o problematice užívání moderních komunikačních prostředků žáky prvního stupně. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy, jakými jsou média, ICT, komunikace či moderní komunikační prostředky. ...
 • Procházka, Tomáš
  Multifunkčním panelem pro elektromobil je myšleno zařízení, konkrétně tabletzabudovaný do palubní desky školního elektromobilu eŠus vyvíjeného na Technickéuniverzitě v Liberci.Cílem bylo v tabletu s operačním systémem ...
 • Mauser, Karel
  Tato práce se zabývá využitím Informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) učiteli druhého stupně základních škol. Především pak má za cíl nastínit vhodnou metodu přiblížení informačních a komunikačních technologií ...
 • Patočka, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato práce se zabývá možností využití distribuované bezdrátové aplikace pro potřeby prezentace firmy. Tento systém by měl být využit namísto statických informačních kiosků, tak jak je známe dnes. Jelikož v dnešní době ...
 • Skalická, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Tato bakalářská práce se zabývá digitalizací střihových dílů v oděvní výrobě. V úvodní části jsou shrnuty informace o CAD systémech, v teoretické části jsou uvedeny poznatky o vstupních grafických zařízení do počítače ...
 • Zikmundová, Klára
  Diplomová práce se zabývá tématem využití počítačových tabletů osobami s postižením. Jejím cílem je popsat, jakým způsobem jsou tablety užívány osobami s postižením. Zjistit, jaké využití a přínos mají při jejich vzdělávání, ...
 • Drábková, Věnceslava (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This thesis is attended to the problem of creation of brand reputation via Public Relations. It contains all the important related to issues such as brand, reputation, marketing communication, Public Relations and Web 2.0. ...
 • Matoušková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá vzděláváním žáků s mentálním postižením pomocí informačních a komunikačních technologií. V teoretické části je mj. vymezeno mentální postižení, klasifikace a možnosti vzniku mentálního postižení. ...