Browsing by Subject "C#"

DSpace Repository

Browsing by Subject "C#"

Sort by: Order: Results:

 • Šír, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje tvorbu aplikace pro automatické zpracování veřejně dostupných meteorologických dat do databáze. Nejdříve popisuje povahu požadovaných dat, zdroje, ze kterých se stahují a současné řešení ...
 • Eisler, David
  Tato bakalářská práce popisuje postup vývoje knihoven pro komunikaci s měřiči elektrické energie firmy KMB systems s. r. o. přes Ethernet a zpracování takto získaných konfiguračních dat. Práce zahrnuje také navržení ...
 • Hakl, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vytvořit funkční inteligentní časomíru pro požární útok a štafetu 4x100 m. V první a druhé kapitole jsou popsány komerčně vyráběné časomíry a seznámení s požárním sportem a jeho pravidly. Ve třetí ...
 • Košek, Tomáš
  Tématem této práce je vytvoření interaktivního simulátoru automatizačních technologií. Práce je vytvořena ve formě logické hry, která obsahuje několik zástupců zmíněných technologií. Hra využívá moderní engine Unity a je ...
 • Pecháček, Jakub
  Tento dokument se zabývá Bakalářskou prací Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Jejím cílem je popsat ročníkovou práci. Bakalářská práce obsahuje obecnou rešerši komunikačních ...
 • Marek, Jiří
  Práce se zabývá principem testování elektrických a elektronických systémů vozidel. Na počátku se práce zaměřuje na přístroj datalogger, který je pro testování vozidel klíčový. Pro snazší pochopení problematiky je také ...
 • Lebedová, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu a následném vývoji multiplatformní mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS. Aplikace je určená pro bezdrátové ovládání regulátoru tepelného čerpadla přímo z mobilního ...
 • Kleman, Michal
  Tato práce se zabývá úpravami mobilního pásového robota, pracovně přezdívaného Pásák. Po jeho prozkoumání a prvotních úpravách software pro mikrokontolér PICAXE byl stávající procesor shledán nedostatečným. Přestože jedním ...
 • Noll, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci serverové aplikace, sloužící k archivaci a následné vizualizaci měřených dat moduly ESP8266. Zabývá se rešerší již existujících systémů a následným návrhem a implementací ...
 • Šír, Karel
  Tato diplomová práce popisuje tvorbu aplikace pro převod formátů do elektronických čteček knih. Nejdříve popisuje podporované formáty knih, poté následuje představení existujících aplikací na tvorbu a správu elektronických ...
 • Snětivý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením uživatelský přívětivého softwaru pro analýzu a zpracování videonahrávek pořadů. Dále obsahuje algoritmy pro detekci tváří, textů a identifikaci osob. Systém je psán v jazyce C# a ...
 • Noll, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a následnou implementaci systému pro správu akreditačních spisů. Požadavky na tento systém vycházejí z provedené analýzy. Především se jedná o definici nového akreditačního spisu, ...
 • Knespl, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí dat z konferenčních publikací od roku 1997 po rok 2015 a následně v těchto získaných datech i vyhledávat pomocí fulltextových operátorů. V rámci toho byl vytvořen program, který ...
 • Trnka, Victor
  Práce se věnuje navržení a zrealizování grafického uživatelského prostředí propráci se simulátorem vícefázového podzemního proudění s názvem BOModel.K tomuto simulátoru patří ještě další programy, které s ním úzce ...
 • Dutka, Vratislav
  Na montážní hale M13 v závodě Škoda Auto v Mladé Boleslavi jsou šroubové spoje na podvozku vozu utahovány automatickou stanicí. Na následujícím pracovišti je operátory montáže prováděna kontrola a případná repase těchto ...
 • Taufer, Oldřich
  Bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace, která řeší spolehlivost systémů pomocí metody RBD. Výhodou této aplikace, oproti demoverzím komerčních softwarů je, že není omezena délkou licence nebo počtem bloků. Aplikace ...
 • Honke, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat vybrané dílčí aplikace informačního systému pro nově vyvinutý obráběcí stroj společnosti TOS VARNSDORF a.s. Jedná se o aplikaci pro správu a zobrazení dokumentů, aplikaci ...