Browsing by Subject "C#"

DSpace Repository

Browsing by Subject "C#"

Sort by: Order: Results:

 • Šír, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje tvorbu aplikace pro automatické zpracování veřejně dostupných meteorologických dat do databáze. Nejdříve popisuje povahu požadovaných dat, zdroje, ze kterých se stahují a současné řešení ...
 • Eisler, David
  Tato bakalářská práce popisuje postup vývoje knihoven pro komunikaci s měřiči elektrické energie firmy KMB systems s. r. o. přes Ethernet a zpracování takto získaných konfiguračních dat. Práce zahrnuje také navržení ...
 • Dutka, Vratislav
  Cílem práce je návrh, implementace, otestování a zpětná vazba aplikace pro vizualizaci a evidenci deformací skel u externí firmy. Autor se seznámí s problematikou skenování deformací skel, vypracuje rešerši existujících ...
 • Hakl, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vytvořit funkční inteligentní časomíru pro požární útok a štafetu 4x100 m. V první a druhé kapitole jsou popsány komerčně vyráběné časomíry a seznámení s požárním sportem a jeho pravidly. Ve třetí ...
 • Moravec, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vytvořením inteligentního domovního systému, určenému ke zpracování dat z bezpečnostních a meteorologických čidel, a řízení vybraných domovních zařízení. Komplexní řešení zahrnuje jak samotný ...
 • Košek, Tomáš
  Tématem této práce je vytvoření interaktivního simulátoru automatizačních technologií. Práce je vytvořena ve formě logické hry, která obsahuje několik zástupců zmíněných technologií. Hra využívá moderní engine Unity a je ...
 • Čaloun, Petr
  Práce bude zaměřena na návrh, implementaci a otestování internetového bankovnictví jako nástroje pro výuku finanční gramotnosti na 2. stupni škol. Řešitel na základě průzkumu na vybraných školách definuje pedagogické cíle ...
 • Čaloun, Petr
  Práce bude zaměřena na návrh, implementaci a otestování internetového bankovnictví jako nástroje pro výuku finanční gramotnosti na 2. stupni škol. Řešitel na základě průzkumu na vybraných školách definuje pedagogické cíle ...
 • Pecháček, Jakub
  Tento dokument se zabývá Bakalářskou prací Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Jejím cílem je popsat ročníkovou práci. Bakalářská práce obsahuje obecnou rešerši komunikačních ...
 • Marek, Jiří
  Práce se zabývá principem testování elektrických a elektronických systémů vozidel. Na počátku se práce zaměřuje na přístroj datalogger, který je pro testování vozidel klíčový. Pro snazší pochopení problematiky je také ...
 • Lebedová, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu a následném vývoji multiplatformní mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS. Aplikace je určená pro bezdrátové ovládání regulátoru tepelného čerpadla přímo z mobilního ...
 • Vaščuk, Pavel
  Tato práce se v teoretické části zabývá rozborem problematikyměření vzdušné vlhkosti, metodami detekce rosného bodu za využitíoptické geometrie. Dále se zaměřuje na teorii konstrukcezařízení z pohledu mechanického, ...
 • Dostrašil, David
  Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro návrh vykreslení vektorových obrazců zadaných uživatelem, které jsou následně vykresleny do podložky tvořené vrstvou písku kinetickou plastikou Pendulum. Trajektorie vykreslování ...
 • Kleman, Michal
  Tato práce se zabývá úpravami mobilního pásového robota, pracovně přezdívaného Pásák. Po jeho prozkoumání a prvotních úpravách software pro mikrokontolér PICAXE byl stávající procesor shledán nedostatečným. Přestože jedním ...
 • Noll, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci serverové aplikace, sloužící k archivaci a následné vizualizaci měřených dat moduly ESP8266. Zabývá se rešerší již existujících systémů a následným návrhem a implementací ...
 • Šír, Karel
  Tato diplomová práce popisuje tvorbu aplikace pro převod formátů do elektronických čteček knih. Nejdříve popisuje podporované formáty knih, poté následuje představení existujících aplikací na tvorbu a správu elektronických ...
 • Snětivý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením uživatelský přívětivého softwaru pro analýzu a zpracování videonahrávek pořadů. Dále obsahuje algoritmy pro detekci tváří, textů a identifikaci osob. Systém je psán v jazyce C# a ...
 • Noll, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a následnou implementaci systému pro správu akreditačních spisů. Požadavky na tento systém vycházejí z provedené analýzy. Především se jedná o definici nového akreditačního spisu, ...
 • Knespl, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí dat z konferenčních publikací od roku 1997 po rok 2015 a následně v těchto získaných datech i vyhledávat pomocí fulltextových operátorů. V rámci toho byl vytvořen program, který ...
 • Hergesel, Jan
  Tato práce se zabývá flikrem a měřením jeho vnímaní ze strany člověka v rámci snahy o aktualizaci světelného flikrmetru v zohlednění rozdílů mezi žárovkou a LED. Teoretická část shrnuje světelný flikrmeter a testy, pomocí ...

Search DSpace

Browse

My Account