Browsing by Author "Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210"

DSpace Repository

Browsing by Author "Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210"

Sort by: Order: Results:

 • Kučerová, Markéta
  Daná bakalářská práce má za cíl, na základě možných forem vstupu na zahraniční trh, doporučit či nedoporučit vstup firmě na zahraniční trh. V dílčí teoretické části jsou popsány možné teoretické formy vstupu na zahraniční ...
 • Femiaková, Milena
  Bakalářská práce se věnuje struktuře nezaměstnanosti v České republice se zaměřením na období 2007-2017. Na základě dostupných údajů z Českého statistického úřadu a z Ministerstva práce a sociálních věcí o registrovaných ...
 • Vetešníková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou informačních toků ve vybraném podniku. Věnuje se analýze jednotlivých toků informací, jejich zhodnocení a případně nástinu opatření, která by společnosti mohla napomoci vybrané ...
 • Pilná, Monika
  Hlavním tématem je logistický proces ve vybraném podniku. Práce se zabývá popisem aktivit, jež jsou hlavní náplní logistického specialisty. K těmto činnostem patří založení kalkulační tabulky, vytvoření návrhu balení a ...
 • Prokešová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu zaměstnanosti v cestovním ruchu. Hlavním cílem je poukázat zejména na to, že cestovní ruch v České republice je rychle se rozvíjející odvětví. A ve značné míře se odráží i na ...
 • Rydval, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá oblastí digitálního marketingu a jeho využitím v outdoorové firmě. Práce je rozdělena na čtyři části. První část se věnuje definování vymezujících pojmů, mezi než patří marketing, internetový ...
 • Merlíček, Jan
  Bakalářská práce, se zabývá problematikou zajištění kurzového rizika pomocízajišťovacích nástrojů. Toto téma je v této době aktuální, neboť ČNB ukončila své intervence v ovlivňování kurzu koruny vůči cizím měnám. V současné ...
 • Nejedlá, Hana
  S příchodem Průmyslu 4.0 dochází ke změnám ve všech odvětvích současného průmyslu,což má za následek nejen změnu ve výrobních procesech, ale také v oblasti lidskýchzdrojů, a proto je nutné tyto odvětví vhodně zvoleným ...
 • Grošup, Tadeáš
  Tématem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu výskytu reklamací a vadných kusů zachycených při výstupní kontrole pomocí vhodných statistických metod ve vybraném podniku. Úvodní část práce je věnována teoretickým ...
 • Doubková, Renata
  Cílem předkládané diplomové práce s názvem Aplikovatelnost závěrů mikroekonomické teorie na problémy podnikové ekonomiky je zmapování provázanosti mikroekonomické teorie a podnikové ekonomiky spolu se snahou o zhodnocení ...
 • Kunc, Martin
  Bakalářská práce se věnuje návrhu detašovaného pracoviště Astronomického ústavu AVČR, které bude sloužit vědecké práci astronomů a pobytu odborné veřejnosti. Předmětem práce je nalezení odpovídajícího řešení budovy observatoře ...
 • Michková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá bariérami, které brání podnikům v inovačních aktivitách. Inovace se dnes stává klíčovým prvkem v konkurenceschopnosti podniku a je tedy nezbytné, aby se podniky tímto tématem zabývaly stále ...
 • Červená, Veronika
  Tato bakalářská práce vymezuje potenciální signifikantní hrozby politického vývoje Evropské unie s ohledem na dopad ekonomiku Evropské unie a zahraniční obchod. Jsou zde uvedeny nejvýznamnější hrozby, rizika a události, ...
 • Neumanová, Blanka
  Bakalářská práce se zabývá specifickou formu cestovního ruchu, a to dobrodružným cestovním ruchem. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení cestovního ruchu, typologii cestovního ruchu a na služby a trendy v cestovním ...
 • Sejna, David
  Cílem bakalářské práce je pomocí simulace zjistit dopady změn měnových kurzů na vybrané položky finančních výkazů v konkrétním zvoleném podnikatelském proexportně zaměřeném subjektu. Zaměřuje se na přípravné práce k účetní ...
 • Petráňová, Dita
  Duše. Kolikrát chceš zmizet.Zavřít se někam nebo řvát do otevřenýho prostoru.Být od všeho daleko.Může to být vyhoření.Vyčerpání.Úzkost.Někdy deprese.Nebo si jenom potřebuješ srovnat myšlenky, najít sebe.Je to ztracená ...
 • Havířová, Diana
  Hlavním předmětem bakalářské práce je analýza eSportu, se zaměřením na ekonomický význam konceptu, porovnání vývoje progamingu ve Spojených státech amerických, kde je eSport hojně rozšířený, a v České republice, kde je ...
 • Pacltová, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení investičního projektu podniku, působícího v automobilovém průmyslu, na základě statických a dynamických metod. První, rešeršní část, se zabývá investicemi, rozhodováním o investicích ...
 • Hlubuček, Marek
  Automobilový průmysl patří mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví Evropské unie. Pro mnoho evropských ekonomik se jedná o největší průmyslový sektor v zemi ať už z hlediska zaměstnanosti nebo tvorby na HDP. Bakalářská práce ...
 • Zachoval, Josef
  Tato bakalářská práce podává charakteristiku automobilového průmyslu ve vybraných evropských zemích. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se čtenář seznámí s historií automobilového průmyslu, jeho členěním a s ...

Search DSpace

Browse

My Account