Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Linková, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  The theme of my bachelor thesis is focused on packaging of ladies stockings as communication and information means. This work deals with the influence of package on buying habits of ladies stockings. There are target group ...
 • Barešová, Alena (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
 • Obaly 
  Vlášková, Pavlína (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  The object is to find an answer to the question, what are the packaging design. The solution from the meaning of words through philosophy and social needs of man, the project provides a new possible solution how packaging ...
 • Foffová, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce zkoumá, jak pobyt dětí na letním táboře může ovlivnit jejich obavy z přírody. V první části vymezuje základní pojmy, které se vážou k tvorbě vztahu dětí k přírodě tj. environmentální výchovu a jedno z klíčových ...
 • Batorková, Lucie
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je přiblížení kulturních a obchodních zvláštností Spojených arabských emirátů a vliv těchto interkulturních specifik na mezinárodní obchod. Cílem je zjištění kulturních rozdílů, ...
 • Sieder, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Obsahem práce je popis používaných marketingových a obchodních strategií, které společně s marketingovou komunikací tvoří nepostradatelný nástroj při získávání a udržení zákazníků v dnešním tvrdém konkurenčním prostředí. ...
 • Lžičař, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Cílem práce je popsat firmu Red Bull jako takovou na základě co nějvětšího množství relevantních informací a na základě marketingového výzkumu vyhodnotit, jestli marketingové aktivity v roce 2008 a 2009 (konkrétně národní ...
 • Šmídová, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Tato bakalářská práce zkoumá činnost Galerie N a její případné obchodní využití. Galerie N je odloučeným pracovištěm katedry designu textilní fakulty Technické univerzity v Liberci se sídlem v Jablonci nad Nisou. Součástí ...
 • Kršová, Petra (Technická univerzita v Liberci, 2005)
 • Urbánková, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Cílem této diplomové práce je obecně historický a uměleckohistorický popis architektonické stavby obchodního domu Ještěd v Liberci. Úvodní kapitola popisuje vývoj československé architektury od konce 50. let do 70. let. ...
 • Reindl, Michael (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním a zhodnocením jednotlivých obchodních jednotek vybrané firmy. V teoretické části jsou charakterizovány typy organizačních struktur podniků. Dále je v teoretické rovině stručně ...
 • Měsíček, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce na téma ''Obchodní korporace - právní a ekonomické aspekty se zaměřením na založení a vznik'' se zabývá problematikou konstituování obchodních korporací po rekodifikaci soukromého práva účinné od 1. 1. ...
 • Hlavnička, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  This work describes present trends in the branch of irregular air personal and cargo transportation on the market of the Czech Republic. It shows basic aspects, services, the principle of the air taxi, advantages and ...
 • Štěpánová, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá problematikou obchodních plateb, jejich splatnosti a odpovědnosti za prodlení s placením. Cílem je zmapovat druhy obchodních plateb, které upravuje právní řád České republiky, a jsou nabízeny na ...
 • Möhvaldová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Graduation thesis ``Business cooperation of the Czech Republic and China{\crq}q describes mutual business relationships of these two countries. The first part of the thesis is devoted to the characteristic of The People´s ...
 • Gálová, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  This thesis with the concept of business strategy from the perspective of a strategic management company. The issue of creating a business strategy is deal with on two levels: theoretical and practical. The theoretical ...
 • Bornová, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Poubová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tématem bakalářské práce je vytvoření obchodní strategie pro již fungující společnost ORSEI LIVING GALLERY. V práci je analyzována aktuální situace společnosti, především je však zkoumáno obchodní oddělení, jeho uspořádání ...
 • Bílá, Anna (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  A topic of this bachelor thesis considers business relationships between The Czech Republic and Germany. Business psychology is a very important part which should be well known among all businessmen. It is necessary to ...