Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Špaténková Věra; Hradil Jan; Suchomel Petr (Society of Integrated SciencesŠvédsko, 2017)
 • Zizienová, Marta (2018-06-04)
 • Zizienová, Marta (2018-06-18)
 • Dvořáková, Alena
  Má bakalářská práce se skládá ze dvou částí, praktické časti a teoretické části. Hlavní motto mé bakalářské práce je z básně Krásná loď od Charlese Baudelaira. Tento verš vystihuje, jak jsou pro mě lodě fascinující a krásné. ...
 • Na zdi 
  Vetrák, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tématem bakalářské práce je analýza a následný návrh dekorování stěn v interiéru se zaměřením na tapety. V teoretické části práce se analyzuje zdobení stěn od historie po současnost. Dále se v teoretické části řeší estetika ...
 • Kresta, Richard
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku dalšího vzdělávání pedagogů v zájmovém vzdělávání. V práci jsou uvedeny a blíže popsány dvě nejvýznamnější instituce se zaměřením na vzdělávání, respektive na vzdělávání ...
 • Kopecká, Dita (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  This diploma thesis deals with the analysis of the offer of the express and parcel services on the Czech market. The theme is actual considering the climactic globalization, in terms of firms are searching for a solution ...
 • Hladíková, Nicol (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  This disertation is focused at the motional activity of children attending Basic Schools. By means of special questionairs the research examines partly the interest in motional activities in Basic Schools and in out-of-schools ...
 • Ministrová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The diploma thesis deals with the interest in organized sports activities of the pupils from the fifth year of Primary Schools. The research was based on questioning of 424 pupils in 21 Primary Schools in Liberec. We have ...
 • Schürová, Dana (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  V bakalářské práci se zabývám nabídkou volnočasových aktivit Domu dětí a mládeţe ve Varnsdorfu. Účelem teoretické části je vymezit problematiku volného času a zřízení DDM. V praktické části charakterizuji konkrétní DDM ve ...
 • Křečková, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
 • Filousová, Ludmila (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The aim of the thesis is to find out opinions of TUL students on offer of winter courses in winter semester 2010/2011, which are realized at KTV, in terms of quality of the course, cost, destination and offered services. ...
 • Riedelová, Vendula (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Die Bachelorarbeit erläutert den Vergleich zwischen dem deutschen Nazismus und dem gleichzeitig stattfindenden tschechischen Neonazismus.Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Der erste Gliederungspunkt befasst sich mit ...
 • Musilová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Thesis deals with the Nazist propaganda and propagandistic films from Terezin. It is reflection of the beauty action and of the visit of delegation International committee Red Cross in the Terezin. It goes from the judicial ...
 • Vrána, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
 • Hejnová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá nadacemi, jež byly v průběhu devatenáctého století a první poloviny 20. století zakládány v Liberci členy rodiny Liebiegů. Na základě dostupné literatury a především pramenů uložených v SOkA ...
 • Šenkýřová, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  This diploma work deals with highly gifted children at Primary Schools. The work focuses on finding of different strategies of problem solving those children might have and it also focuses on possible ways of help for those ...
 • Nečásková, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Cílem bakalářské práce bylo analyzovat názory a postoje učitelů na problematiku nadaných dětí. Zjistit, jaké pedagogické přístupy jsou nejčastěji u těchto dětí používány. Jaké je vybavení mateřských škol pro práci s nadanými ...
 • Jiránková, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce Nadaný žák na 1. stupni ZŠ se zabývá problematikou nadaného žáka v rámci běžné třídy ZŠ. Cílem je sestavit koncept pro odhalení intelektově nadaného žáka v běžné třídě ZŠ a upozornit na povinnost učitele ...