Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sanetrník Filip; Chaloupek Jiří; Havlíček Jiří (2017)
 • Šimková, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  L-moments are analogy to the conventional moments and they are based on the linear combinations of order statistics. As it is in the theory of the conventional moments we consider theoretic L-moments and sample L-moments. ...
 • Picek Jan; Schindler Martin (American Institute of Physics, 2016)
 • Vohlídalová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často doprovázené nemoci. Poté ...
 • Vykoukalová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  AnotationTopic: The comparison of One Hundred Years of Solitude and The House of the SpiritsOne Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Márquez and The House of Spirits by Isabel Allende are family sagas that have many ...
 • Smetana, Lukáš
  Bakalářská práce s názvem Porovnání Lazarilla z Tormesu s Životem rošťáka se zabývá těmito dvěma literárnímy díly, která se řadí do žánru tzv. pikareskního románu. Cílem práce je porovnat tyto dvě významné španělské novely ...
 • Vostrovská, Aneta (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Este trabajo, titulado ''La enseňanza del inglés en Espaňa'', se ocupa del tema actual en Espaňa, de la enseňanza de la lengua inglesa en Espaňa. El descontento creciente con la enseňanza del inglés por toda la Espaňa y ...
 • Bernáthová, Dominika (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The tesis focuses on the activity of two terrorist organizations, which pursue independence of the Basque territories by various means. Namely, the armedgroup ETA and the youth organization Segi. We examine their roles in ...
 • Funtíková, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Hlavním cílem této práce je poskytnout informace týkající se sociolingvistické situace v Portoriku v kontextu kontaktů jazyků angličtiny a španělštiny. První část práce se zaměřuje zejména na teoretické aspekty související ...
 • Vrabcová, Šárka
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování správného a výstižného překladu z vybraného neliterárního textu. Práce bude podložena teoretickými znalostmi překladu. Text bude komentován a analyzován. Součástí projektu ...
 • Kříž, Kristián
  Cílem této práce je vývoj stolního laboratorního zařízení - 3D laboratorní tiskárny, která slouží k vytváření reálných 3D objektů. Hlavní výhodou tohoto zařízení by měla být možnost přizpůsobení se dané aplikaci. Vývoj ...
 • Mrázková, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem bakalářské práce je laboratorní diagnostika aerobních schopností a s ní spojené porovnání přímých a nepřímých metod stanovení maximální spotřeby kyslíku. V teoretické části práce nalezneme přehled testových protokolů ...
 • Kotláriková, Jaroslava
  Předkládaná diplomová práce se zabývá především světlo-propustnými vlastnostmi dekoračních záclonovin. Cílem je navrhnout vhodný metodický postup měření, který umožní realizovat laboratorní hodnocení intenzity světla ...
 • Kovač, Vladimír (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato práce pojednává o problematice stanovení spalného tepla, na dvou různých typech kalorimetru. Byla provedená rešerše literatury a následné uvedení přístrojů do provozu. Dále byla provedena měření na jednotlivých ...
 • Duong Van, Hoan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  This bachelor thesis described metering liquid fuel combustion engine. Experimental work has been carried out in laboratory conditions, engines in FS TU in Liberec with devices Sartorius IC64 and AVL 733S.
 • Tyralík, Jindřich (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  This work are occupy by instalation and verification fuel flow meter PLU 401/108 in conditions motors laboratory vehicles and motors department on FS TU in Liberec.
 • Simet, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce se zabývá měřením tepelné, teplotní vodivosti a popisem měření různými metodami. Metody jsou rozděleny na stacionární, absolutní, relativní a nestacionární. Praktická část je věnována měřícím přístrojům ...
 • Kotyk, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato bakalářská práce je zaměřená především na viskozitu a její laboratorní měření. Vysvětluje metody, kterými se viskozita měří a popisuje vybrané viskozimetry. Jejich principy a návody k použití. Nechybí měření na obou ...
 • Štěpánek, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The diploma thesis deals with proposal and realization of a laboratory model of control of a DC generator. A synchronous motor drives a shunt-wound dynamo, which has constant actuating. The aim of the control is to keep ...