Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Marek, Šimon (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Návrh galerijního komplexu s expozicí a přidruženými provozními budovami na periferním místě (Boží Dar, Krušné Hory) zkoumá principy vystavování ilustrace, práci s dětským návštěníkem a dotváření vysokohorského krajinného ...
 • Marek, Šimon
  Návrh galerijního komplexu s expozicí a přidruženými provozními budovami na periferním místě (Boží Dar, Krušné Hory) zkoumá principy vystavování ilustrace, práci s dětským návštěníkem a dotváření vysokohorského krajinného ...
 • Šumbera, Roman (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Ve své bakalářské práci se věnuji návrhu budovy galerie Richarda Adama. Mým cílem je vytvořit dominantní budovu v rámci vymezeného prostoru. Budovu, která bude poskytovat důstojný prostor s dostatečnou dimenzí pro možnost ...
 • Šenekel, Libor (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá návrhem solitérní budovy pro sbírku Richarda Adama v duchu významného kulturního centra a místa setkávání, využívající svojí polohu v rámci brněnské okružní třídy. Lokalita mezi ulicemi Benešova, Koliště a ...
 • Nekola, Samuel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Návrh solitérní budovy pro Sbírku Richarda Adama - největší kolekci současného českého a evropského umění v České republice.
 • Barták, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Návrh solitérní budovy pro Sbírku Richarda Adama - největší kolekci současného českého a evropského umění v České republice. Galerie by měla být otevřeným kulturním centrem evropské úrovně využívající polohu v rámci pásu ...
 • Šlocarová, Anna (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Hampacherová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Špryňarová, Nikola (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce s názvem ''Gamblerství patologické hráčství a jeho dopady na rodinu'' pojednává o problematice gamblerství jako sociálně patologickém jevu a následně se zabývá analýzou jeho dopadu na rodinu. Teoretická ...
 • Kramoliš, Jan; Kotásková, Anna (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  In today´s very tough market struggle in the Czech Republic, more and more companies are aware that innovation is one of the key aspects leading to market success. The main research aim of this paper is to explore how ...
 • Zavoral, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Koncem 19. a počátkem 20. století byl v městské části Reick vybudován komplex plynárny se třemi plynojemy. Dnes zde stojí pouze dva, z třetího zbyla jen čtyřmetrová zeď. Účelem je vizuální i funkční scelení plynojemů. Nové ...
 • Mitlenerová, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Projekt zpracovává konverzi Poplužního dvora v Mladé Boleslavi na talentový start-up a kulturní centrum. Cílem je vytvořit kreativní prostředí plné inspirace vhodné pro všechny typy akcí, činností a umění.
 • Mitlenerová, Klára
  Projekt zpracovává konverzi Poplužního dvora v Mladé Boleslavi na talentový start-up a kulturní centrum. Cílem je vytvořit kreativní prostředí plné inspirace vhodné pro všechny typy akcí, činností a umění.
 • Slezáková, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The aim of this work is introduction about Gender budgeting, its historical connectivity and development of gender equality in Czech republic and abroad. Theoretical part defines institutional and legal framework and ...
 • Musa, Hussam; Debnárová, Lenka; Musová, Zdenka; Krištofík, Peter (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-03-15)
  Gender representation on company boards is controversial and currently a highly debated issue in corporate governance. It is also considered to be an important tool of corporate responsibility in economic areas. Of all the ...
 • Košková, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Subject of the thesis, "Gender mainstreaming in the Czech Republic and selected country of the EU" is an analysis of the promotion of equal opportunities for men and women in the labor market of the Czech Republic and ...
 • Slezáková, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This thesis deals with the dilemma of gender in managament of selected japanese companies in Liberec area. The theoretical part at first points to Japan mentality, Japan´s system of supervision, further develops term of ...
 • Moricová, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The diploma thesis is based on a dialogue between two theoretical fields. The first field is a theory connected with gender studies, their focus on sex stereotypes and presentation of this theme in mass media - mainly in ...
 • Hariková, Dana
  Název bakalářské práce: Genderová identita v postmoderní společnostiJméno a příjmení autora: Dana HarikováAkademický rok odevzdání bakalářské práce: 2014/2015Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.Resumé:Bakalářská ...
 • Hariková, Dana (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Práce se zabývá tématem genderové identity v postmoderní společnosti. Cílem předložené bakalářské práce je popsat problematiku genderu a zjistit, jak aktivně děti pracují se svým genderem během každodenních aktivit v mateřské ...