Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nikendey, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  The thesis proposes a new library in the metropolitan city of Daegu (South Korea) by entering international competitions. The requirement to enter the contest is to create a library of smaller sizes. The building has become ...
 • Fořtová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tématem bakalářské práce je další vzdělávání sociálních pracovníků. Cílem je zjištění možností a zkušeností s dalším vzděláváním sociálních pracovníků ve vybraném regionu. Předmětem bakalářské práce je otázka, jaké jsou ...
 • Katrňáková, Hana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  V první části příspěvek informuje o možnostech dalšího vzdělávání učitelů cizího jazyka pro nefilology na vysokých školách v ČR v rámci projektu IMPACT. Shrnuje možnosti, jak dále využívat expertizy ze seminářů, poskytnutých ...
 • Janoušková, Pavla (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  This bachelork work deals with problems of Corporation Income Taxes in the European Union. This work is divided into 4 parts. The introduction is specialized in the historic development of Corporation Income Taxes since ...
 • Jínová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Tématem bakalářské práce je porovnání daňového zatížení podnikatelského subjektu na území České republiky za zdaňovací období roku 2016. Práce rozlišuje danou problematiku z pohledu fyzických a právnických osob. Nosnou ...
 • Jínová, Zuzana
  Tématem bakalářské práce je porovnání daňového zatížení podnikatelského subjektu na území České republiky za zdaňovací období roku 2016. Práce rozlišuje danou problematiku z pohledu fyzických a právnických osob. Nosnou ...
 • Matoušková, Nicole
  Práce se zaměřuje na komparaci daně z příjmů právnické osoby soukromého sektoru a neziskové organizace. V práci je uvedena charakteristika právnické osoby, specifikace zdanění příjmů u jednotlivých typů právnických osob a ...
 • Leitmančíková, Sandra
  Cílem diplomové práce Daň z přidané hodnoty v podnikatelské praxi - vybrané aspekty je analyzování nejčastější problematiky spojené s agendou daně z přidané hodnoty a následné stanovení dopadu uvedené daně na podnikatelský ...
 • Havlová, Ilona (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The subject of this essay is finding an optimum tax solution for selected problematic areas for catering companies which do tax accounting. The work is based on the legislation valid in 2010. The legislation changes which ...
 • Fišerová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The subject of this diploma work are two systems of keeping records of business transactions: income and expenditures in the tax evidence system and revenues and costs in the accounting. The work compares the two systems ...
 • Charvát, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The main purpose of the diploma thesis is analyzing fundamental methods of tax optimization of gain/yield on foreign direct investments in the Czech Republic using the principles of international taxation. The thesis ...
 • Meier, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This diploma thesis describes principles of the tax decrease processes for corporations using legal and financial structures of countries with specific advanced tax legislation suitable to effective tax optimalization and ...
 • Černíková Martina (Výzkumný ústav textilních strojů LiberecLiberec, 2011)
 • Šetele, Filip (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  The diploma theses deals with municipalities financing with focus on tax revenue of municipalities and its objectivity in terms of incomes of municipalities with different population. In the first part is introduced a ...
 • Hatzelová, Dominika (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Bakalářská práce je zaměřena na deskripci vybraných daňových rájů a analýzu možností založení společnosti ve zvoleném daňovém ráji. Zabývá se aktuální problematikou daňových rájů ve světě a jejich dopady na státní rozpočty ...
 • Hatzelová, Dominika
  Bakalářská práce je zaměřena na deskripci vybraných daňových rájů a analýzu možností založení společnosti ve zvoleném daňovém ráji. Zabývá se aktuální problematikou daňových rájů ve světě a jejich dopady na státní rozpočty ...
 • Dvořáková, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  The tradition of the value added tax in the Czech Republic is rather short. It was introduced into our tax system with effect from 1 January 1993. With regard to the fact that this tax comprises one half of the tax incomes ...
 • Borůvka, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce je věnována daňovému zatížení fyzických osob v České republice v letech 2006 až 2013. Práce se zabývá popisem daňového systému, vysvětlením základních pojmů, které souvisí s daní z příjmů fyzických osob. Dále je ...
 • Matějková, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem diplomové práce je komparace daňového zatížení fiktivně vytvořeného podnikatelského subjektu, působícího na území České Republiky a Portugalska za zdaňovací období roku 2012. Pro potřeby zjištění daňového zatížení ...
 • Řezníčková, Nikola (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Cílem diplomové práce je seznámení se s vývojem daňové soustavy České republiky od roku 1993 až do současnosti. Význam je přikládán především soudobé daňové reformě, která vstoupila v platnost se začátkem roku 2013. V ...