Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Krystová, Veronika
 • Čermáková, Tereza
  Architektura je široké téma a týká se každého člověka. Ideou nové školy architektury je otevřenost. Čím otevřenější bude škola pro veřejnost, tím otevřenější bude moci být dialog o architektuře a o veřejném, námi všemi ...
 • Vorzová, Milada
  Zadání bakalářské práce je formulováno na základě vypsané architektonické soutěže: 'Nová základní škola bude pro obyvatele Chýně zároveň novým vzdělávacím, kulturním, společenským a sportovním centrem. Její roli v životě ...
 • Šaroun, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nové budovy základní školy v obci Chýně. V prostředí satelitního městečka - v místě bez charakteru, prostorových vazeb, pevné urbánní struktury - je návrh školy velkou výzvou. Návrh školní ...
 • Stibral, Jan
  Zadání bakalářské práce je formulováno na základě vypsané architektonické soutěže: 'Nová základní škola bude pro obyvatele Chýně zároveň novým vzdělávacím, kulturním, společenským a sportovním centrem. Její roli v životě ...
 • Svobodová, Anna
  Urbanistický a architektonický návrh nové školy Chýně.
 • Svobodová, Anna
 • Vorzová, Milada
 • Šaroun, Vojtěch
 • Stibral, Jan
 • Hrabec, Tobiáš
  Cílem práce je najít nejlepší řešení nové základní školy pro spolek obcí Lošbates. Krom učeben I. a II. stupně je součástí řešení otázka veřejně přístupných provozů tělocvičny, auly, základní umělecké školy a veřejných prostor.
 • Hoták, Štefan
 • Kubelová, Iveta (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce s názvem Nová tvář konzumního světa předkládá vytvořený profil soudobé konzumní společnosti se zaměřením na Českou republiku. Popisuje rysy ovlivňující společnost a také hlavní atributy konzumní společnosti, ...
 • Kubelová, Iveta
 • Šádek, Petr
  AnotaceTato bakalářská práce se zabývá novou právní úpravou podnikatelských seskupení v České republice. Jak napovídá název, hlavní náplní práce je popsání nové úpravy podnikatelských seskupení z hlediska Českého právního ...
 • Špringl, Pavel
 • Špringl, Pavel
  Stadion Viktorie v novém pojetí má ambice rozvíjet tradici kopané na Žižkově a celé přilehlé území lépe začlenit do typické členité městské struktury s neopakovatelnou atmosférou.