Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Voříšková, Klára
  Bakalářská práce byla zaměřena na logopedickou péči poskytovanou dětem mladšího a staršího věku v systému předškolního vzdělávání. Stěžejním tématem byla logopedická práce učitelek v mateřské škole s dětmi s narušenou ...
 • Lipovská, Veronika
  Diplomová práce se zabývala narušenou komunikační schopností u dětí předškolního věku a logopedickou péčí v mateřských školách. Cílem bylo popsat narušenou komunikační schopnost u dětí předškolního věku, vzdělávání pedagogů ...
 • Procházková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Cílem práce bylo zjistit, zda základní školy zajišťují žákům logopedickou péči a jaké vzdělání mají pracovníci, kteří na základních školách poskytují logopedickou péči. V práci byly rovněž zjišťovány způsoby logopedické ...
 • Sládková, Marcela (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce se zabývala problematikou logopedické prevence dětí předškolního věku. Jejím cílem bylo popsat možnosti logopedické prevence rodičů dětí předškolního věku. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se ...
 • Velátová, Pavlína (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The Bachelor Thesis belongs to the logopedics field. It deals with the logopedics prevention. The main aim of the thesis is to characterize the methods of the logopedics precaution used by the personnel at the nurseries. ...
 • Wirthová, Karolína
 • Sládková, Marcela
 • Velátová, Pavlína
 • Latislavová, Martina
  Diplomová práce se zabývá možným propojením logopedické prevence a vzdělávání s využíváním interaktivní tabule. Cílem diplomové práce je popsat využívání interaktivních tabulí v logopedické prevenci v rámci mateřské školy; ...
 • Salabová, Ladislava (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývala vlivem logopedické prevence prováděné v mateřských školách na rozvoj řeči dětí přicházejících do předškolních zařízení z různých rodinných prostředí. Vycházela ze současných poznatků o výchovně ...
 • Popelková, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývala logopedickou prevencí u dětí předškolního věku. Cílem této práce bylo zmapovat oblast logopedické prevence u dětí ve věku 3-5 let a zmapovat nejčastěji používané typy logopedických cvičení ...
 • Salačová, Marcela (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předložená bakalářská práce byla věnována problematice logopedické prevence u dětí v předškolním věku. Teoretická část práce vymezovala klíčové pojmy, zabývala se nejčastějšími vadami a poruchami řeči, narušené komunikační ...
 • Nováková, Ivana (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  The bachelor thesis made an inquiry into the problems of logopaedic prevention. The goal was to verify the efficacy of pre-school logopaedic prevention methods. The work was divided into two areas. The theoretical part ...
 • Gončárová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývala logopedickou prevencí u dětí předškolního věku. Cílem práce bylo zmapovat a popsat problematiku logopedické prevence ve vybraných mateřských školách v Libereckém kraji.Práce byla rozdělena do ...
 • Turzová, Jasna (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  This bechelor work concerns with speech prevention in nursery school. It concentrates on issues of speech development(evolution), disorders in comunication ability, language education and possibilities of prevention of ...

Search DSpace

Browse

My Account