DSpace Home

DSpace Repository

DSpace Repository 6.3

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Humlová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá prevencí drogových závislostí a zejména pak primární prevencí na středních školách. Zároveň řeší také okolnosti, související s prevencí závislostí. Hlavním cílem bakalářské práce je charakteristika ...
 • Klúčovská, Lucia
  Budova Kina Hviezda je chápaná ako jedna z dôležitých kultúrnych prvkov mesta Trenčín. Diplomová práca sa zaoberá novým programom fungovania dvoch prevádzok kultúrnej sféry, ktoré sa v rámci jednej budovy vzájomne prepájajú. ...
 • Ženíšková, Eva
  Cílem diplomové práce je na základě dotazování, historické analýzy a obsahové analýzy dat zjistit, s jakými pozitivy a negativy se setkávali pracovníci při zakládání zařízení poskytujících ústavní sociální péči v regionu ...
 • Boumová, Petra
  Předmětem této diplomové práce, nesoucí název Konkurenční pozice produktu dle vnímání spotřebitele, je analýza vnímání konkurenční pozice vozů ŠKODA Superb a Volkswagen Passat.Práce je rozdělena do tří částí. V první, ...
 • Tarasová, Kateřina
  Tématem bakalářské práce jsou nemonitorované vodní plochy určené ke koupání nacházející se v Libereckém kraji. Za pomoci dat získaných od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK), dat ...

View more