DSpace Home

DSpace Repository

DSpace Repository 6.3

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Fišer, Jiří; Zizienová, Marta; Ovčačík, Václav; Schusterová, Pavlína; Masaříková, Lenka; Vencláková, Jitka (2018-10-17)
  Karetní hra simuluje proces, kdy vědec disponující publikacemi různého typu a úrovně se snaží tyto publikace zveřejnit a získat za ně bodové ohodnocení. Různé události tuto činnost ovlivňují negativním či pozitivním způsobem.
 • Šír, Karel : M16000181
  Tato diplomová práce popisuje tvorbu aplikace pro převod formátů do elektronických čteček knih. Nejdříve popisuje podporované formáty knih, poté následuje představení existujících aplikací na tvorbu a správu elektronických ...
 • Grof, Jaroslav : M15000135
  Tři nejběžnější cyklodextriny (alfa-, beta- a gamma-CD) byly persubstituovány na uhlících C-6 sulfanylovou funkční skupinou. Dále byly připraveny zlaté nanočástice, které byly funkcionalizovány těmito CD na základě afinity ...
 • Lepšík, Jan : M15000141
  V této bakalářské práci jsme se zabývali přípravou uhlíkových vláken na bázi ligninu. Teoretická část seznamuje se základními fakty souvisejícími s přípravou ligninových vláken a přeměnou na vlákna uhlíková. Pro přípravu ...
 • Pícha, Lukáš : M14000066
  Cílem této práce je prozkoumat ukládání časových řad v relačních a NoSQL databázích. Zdrojem časových řad jsou měření několika veličin elektrické energie získaná z měřících přístrojů od firmy KMB systems s.r.o. Praktická ...

View more