DSpace Home

DSpace Repository

DSpace Repository 6.3

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Dittrich, Luboš
  Práce je zaměřena na experimentální výzkum a analýzu pracovního oběhu a výfukových emisí pístového spalovacího motoru v režimech nízkého zatížení, které představují výzvu pro ve vyšších zatíženích vysoce účinná zařízení ...
 • Drhlíková, Věra
  Bakalářská práce je zaměřena na projektovou výuku v odborných předmětech na střední průmyslové škole. Výstupem práce je výukový projekt, určený pro studenty Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, který má za ...
 • Mlynková, Jana
  Závěrečná práce se zabývá dítětem s vývojovou dysfázii, které se vzdělává v běžné mateřské škole. K realizaci výzkumného šetření byl vybrán šestiletý chlapec. Teoretická část se věnuje klasifikaci vývojové dysfázie, zabývá ...
 • Mahelová, Lenka
  Práce seznamuje s problémy chování daného jedince, které jej zavedly až do výkonu trestu odnětí svobody. Cílem práce je charakterizovat etopedické problémy popisovaného jedince a zjistit jejich možnou příčinu. Úvodní část ...
 • Frydrychová, Kateřina
  Téma této závěrečné práce je vzdělávání dívky s lehkou mentální retardací. Práce je rozdělena do dvou kapitol, které tvoří část teoretickou a část praktickou. Část teoretická popisuje základní informace o problematice lehké ...

View more