DSpace Home

DSpace Repository

DSpace Repository 6.3

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Vencláková, Jitka (2021-07-23)
 • Koťátková, Lucie
  Bakalářská práce Působení firmy na zahraničním trhu jako konkurenční výhoda se zabývá existencí vybrané společnosti na zahraničním trhu. Cílem této práce je zhodnotit působení konkrétní společnosti na vybraném zahraničním ...
 • Hrdý, Jan
  Bakalářská práce se věnuje tématu Využití inovativního marketingu v oblasti cestovního ruchu. První část této práce je zaměřena na teorii cestovního ruchu, přípravy komunikační kampaně a využití online marketingu a jeho ...
 • Hejná, Michaela
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit konkurenceschopnost společnosti Crystalex CZ, s. r. o. při vstupu na nový zahraniční trh a navrhnout možná doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku. V teoretické části jsou ...
 • Havlínová, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na téma Marketingové komunikace v mezinárodním prostředí. První kapitola, teoretická část, definuje pojmy marketing, marketingová komunikace a mezinárodní marketingová komunikace. Druhá kapitola ...

View more