DSpace Home

DSpace Repository

DSpace Repository 6.3

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Nevřelová, Kateřina : P16000784
  Diplomová práce Komparace systému logopedické osvěty v České republice a v Kanadě umožňuje nahlédnout na logopedické systémy a logopedickou osvětu dvou různých zemí, České republiky a Kanady.Umožní čtenáři seznámit se s ...
 • Vrkoslavová, Lucie : P16000781
  Předložená diplomová práce se zabývala problematikou logopedické prevence u dětí v mateřských školách v Libereckém kraji.Cílem diplomové práce bylo popsat a analyzovat odborné a metodické zabezpečení logopedické prevence ...
 • Bočková, Jana : P16000689
  Cílem této diplomové práce je zdokumentovat historický, politický, hospodářský a kulturní vývoj města Klášterce nad Ohří v letech 1945 1960. Předkládaný text sleduje tedy poválečné období a následný vývoj města po uchopení ...
 • Bubáková, Kamila : P16000670
  Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy organizace rozšířené výuky plavání na Základní škole (dále ZŠ) Školní 2520 v České Lípě zpracovat metodiky výuky plavání pro jednotlivé ročníky 1. stupně a pro volitelný ...
 • Pánek, Jiří : P16000668
  Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit na základě stanovení intenzity pohybového zatížení ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy využitelnost netradičních her tchoukball a holomajzna, pro rozvoj aerobní zdatnosti u ...

View more