DSpace Home

DSpace Repository

DSpace Repository 6.3

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Vencláková, Jitka (UKN, 2019-05-22)
 • Bláhová, Barbora
  Tato práce se zabývá návrhem tanečního centra v norském Oslu. Jedná se o moderní, rychle se rozvíjející město ve kterém se pojí tradiční skandinávská a moderní architektura. Místo tanečního centra bylo určeno zadáním soutěže ...
 • Vilímová, Martina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu bikomponentních vláken typu jádro/plášť metodou bezjehlového odstředivého zvlákňování. V teoretické části je popsán princip technologie odstředivého zvlákňování s procesními a ...
 • Sovina, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrostatického zvlákňování dokapaliny a vlivem fyzikálních vlastností těchto kolektorových kapalin na výslednévlákenné struktury. Práce popisuje teorii elektrostatického zvlákňování ...
 • Oulehlová, Zuzana
  Cílem této práce byl vývoj, výroba a testování materiálů určených k hojení kožních poranění a použití pro kardiovaskulární systém. Pro testování byly vyrobeny nanovlákenné polykaprolaktonové vrstevy s aktivní složkou, ...

View more